Religieuze organisaties maken standpunt illegale handel jaguar duidelijk

Vrijwel alle religieuze organisaties waren vertegenwoordigd (foto: Anil Ramkumar)
Vrijwel alle religieuze organisaties waren vertegenwoordigd (foto: Anil Ramkumar)
Gisteren hebben de religieuze organisaties, zoals de Comité Christelijke Kerken (CCK), Arya Dewaker en Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV), hun standpunt rond de illegale handel op jaguars duidelijk gesteld tijdens de bijeenkomst rond dit onderwerp. De organisaties delen dezelfde visie, namelijk dat de natuur en alle leven daarbinnen beschermd dienen te worden. Bisschop Karel Choennie gaf aan dat de mens als beheerder is genoemd van de schepping. Echter is er een groot verschil tussen heersen en beheren. “Wij zullen uiteindelijk rekenschap aan God moeten afleggen over hoe wij de aarde hebben beheerd. De mens heeft de cultuur ontwikkeld om de natuur slechts te zien als een natuurlijke hulpbron, waarvan hij kan genieten en exploiteren. Maar de dieren en alles in de natuur waren reeds goed in zichzelf, los van de mens. Nu verdwijnen er ieder jaar duizenden soorten planten en dieren, die wij niet meer zullen kennen en onze kinderen niet zullen zien. Wij hebben niet het recht deze soorten uit te roeien. Vandaar dat we hier zijn om krachtig en duidelijk protest aan te tekenen tegen deze praktijken”, aldus de bisschop.
Dat deel van de schepping moet je met rust laten
Atmanand Ramcharan, voorzitter van het Priesterraad Arya Dewaker, ging een stapje verder door aan te geven dat de samenleving dat deel van de schepping met rust moet laten. Hij is vooral stil blijven staan bij naleving van wet- en regelgeving rond dit stuk. “Wanneer de sancties en controle niet aanwezig zijn, is het water naar zee dragen. Het grootste probleem is dat we vooral in Suriname de regels hebben, maar die niet naleven.” Volgens de voorzitter moeten er strenge maatregelen komen om mensen af te straffen illegaal te jagen. Hij is van mening dat degenen die zich schuldig maken aan dit feit een gevangenisstraf opgelegd moeten krijgen en een boete die 2 tot 3 maal meer is dan het bedrag dat zo een vangst opbrengt op de markt. “Alleen zo kan je de illegale handel een halt toeroepen”, zegt Ramcharan.
We moeten het milieu niet verstoren
Kareem Asraf, hoofdbestuurslid SIV, heeft middels een passage gehaald uit de Koran, gesteld dat alle planten en dieren een rustplaats hebben en dat de orde hierbinnen niet verstoord mag worden. “Verstoren we dit toch, zijn er grote consequenties hieraan verbonden. De mens is de grootste verstoorder van de rust. Als er ooit een tijd is dat aangemerkt kan worden als materialistisch, is het deze wel. Maar het is ook aan de mens gelegen om de orde te handhaven. Wij moeten bijzonder zorgvuldig omgaan met het milieu, waarin we leven”, besloot hij.
Het doel van deze bijeenkomst is dat de diverse ngo’s, tribale en inheemse organisaties en religieuze organisaties via hun gemeenschappen de bewustwording delen ten aanzien van bescherming van de jaguar. Verder zou er in coalitievorm diverse actiepunten opgenomen worden die in een declaratie opgenomen zullen worden.
NK

error: Kopiëren mag niet!