Geef elke Surinamer gelijke kansen

Met het hijsen van de PRIDE vlag geeft de politieke partij PALU uiting aan haar ontwikkelingsideologie die erop gericht is om elke Surinamer gelijke kansen te geven in haar ontwikkeling. Hiermee wil de PALU ook de discussie ondersteunen als het gaat over de bejegening va de LGBT groep in de samenleving en vooral over hoe verder. Het is nog teveel zo dat Surinamers onderdrukt worden door discriminatie vanwege diverse factoren en daardoor achtergesteld raken, in dit geval om hun seksuele geaardheid. Ook bij de achterban van de PALU bestaan meningsverschillen als het gaat om respect voor de LGBT groep en hun positie in de maatschappij.
De PALU is zich ervan bewust dat de discussie over de LBGT groep soms erg felle reacties oproept bij sommige Surinamers. Getuige de reacties op een post van de partij op Facebook die vooral reacties van tegenstanders met religieuze argumenten uitlokte. Argumenten alsof LGBTers zijn voortgekomen uit een andere kracht dan de Goddelijke. Een moeilijke discussie die slechts door deze te voeren in alle openheid naar een volwassen nivo gebracht kan worden.
De strijd voor gelijke rechten van achtergestelde groepen is nooit gemakkelijk geweest. Zo heeft de PALU sinds haar oprichting bijzondere aandacht gevraagd voor en gegeven aan het decennialang achtergestelde binnenland en districten als Coronie. De minderwaardige kijk op bewoners uit deze delen van Suriname is bekend. Ook heeft de PALU sinds haar oprichting aktief gewerkt om de vrouw uit haar onderdrukte positie te halen. Door het opzetten van creches in achterstandswijken konden vrouwen volwaardig participeren in de Surinaamse economie. Ook met het wettelijk opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw in 1981heeft de PALU in het verder emanciperen van de vrouw het voortouw genomen. De actuele discussie in DNA geeft aan hoe moeilijk discriminatie vermindert en emancipatie groeit. Noemenswaardig is ook dat de PALU sinds haar oprichting een multi-etnische politieke partij is. Ook daarin heeft de partij een leidende rol gespeeld in de jaren 70 toen de meeste leidende politieke partijen op etnische basis waren georganiseerd. Vandaag de dag doen alle politieke partij hun best een multi-etnisch karakter uit te dragen. Ook hebben alle politieke partijen vandaag de dag het geaccepteerd dat vrouwen ook een leidende rol spelen in het politiek, economisch en maatschappelijk gebeuren. Zo zal ook de discussie over de LGBT groep moeten worden voortgezet om individuen uit deze grote groep uiteindelijk gelijke kansen te geven in hun ontwikkeling en hun net als andere Surinamers met respect te bejegenen.

error: Kopiëren mag niet!