Covab levert eerste groep geriatrieverpleegkundigen af

Eerste groep Geriatrie Verpleegkundigen afgestudeerd. 1Het Covab heeft op vrijdag 19 oktober de eerste vijf studenten van de postbasisopleiding Geriatrie Verpleegkunde afgeleverd. Deze opleiding is tot stand gekomen door de internationale samenwerking met Selkirk College Canada. De afstudeerprojecten waarmee van de 5 studenten zich bezighouden hebben als doel een verbeterplan te ontwikkelen aangaande de zorg voor ouderen in Suriname. De eerste bouwstenen van de opleiding zijn gelegd in 2014. De opleiding ging in 2016 formeel van start.
Onderwijshervorming binnen Covab
Deze samenwerking met een internationale hogeschool heeft mede de basis gelegd voor de vele onderwijshervormingen binnen het EFS College Covab, zoals de implementatie van het competentiegericht onderwijs, het installeren van diverse cruciale onderwijsondersteunende commissies, continue trainingen aan docenten en overige stakeholders, het ontwikkelen van beleid rond diverse onderwijs- en onderwijsgerelateerde zaken.
Zorg voor ouderen in Suriname
Suriname is het enige land in het Caraibisch gebied met een curriculum in ouderenzorg. Dit maakt Suriname en daarmee het EFS College COVAB respectievelijk het eerste land oftewel opleidingsinstituut die de eerste Geriatrie Verpleegkundigen aflevert op nationaal en regionaal niveau! Het unieke van de opleiding is, dat het curriculum ook in het Engels aangeboden zal worden aan het Caribische gebied.
HD

error: Kopiëren mag niet!