Staatschuld hangt nog rond SRD 18 miljard

1Staatschuld hangt nog rond SRD 18 miljard1Aangezien de lopende inkomsten vooralsnog ontoereikend waren om alle uitgaven te dekken, heeft de overheid in 2017 meerjaren-financieringsovereenkomsten moeten afsluiten met buitenlandse en binnenslandse financiële instellingen. Heel specifiek is er ten behoeve van diverse kapitaaluitgaven getrokken op leningen van multilaterale en bilaterale partners. In vergelijking met eind 2017 is de staatsschuld in 2018 met meer dan SRD 300 miljoen toegenomen.
Eind juni 2018 bedroeg de totale staatsschuld conform de Wet op de Staatsschuld SRD 18.046,1 miljoen. (US$ 2.411,0 miljoen.). De staat van het derde kwartaal is nog niet uitgekomen. Bekend is in ieder geval dat op de begroting voor het dienstjaar 2019 de opgebrachte leningen en schenkingen van de overheid ruim SRD 7 miljard is.
In de periode januari – maart 2018 zijn er 5 binnenlandse overeenkomsten getekend m.b.t infrastructurele werkzaamheden. Deze overeenkomsten betreffen: een financieringsovereenkomst met Kuldipsingh infra N.V. (hoofdsom is US$ 16,1 miljoen), een betalingsregeling met N.V. Nationale Uitvoeringsbedrijf (SRD 9,5 miljoen + US$ 18,1 miljoen), twee financieringsovereenkomsten met Tjongalanga N.V. (US$ 12,7 miljoen).
In het tweede kwartaal, en wel in juni 2018, zijn er twee creditline overeenkomsten getekend met de Export-Import Bank of India. Deze overeenkomsten zijn ten behoeve van de service en onderhoud van de 3 Chetak helikopters, die eerder aangeschaft waren. De hoofdsom van deze lening bedraagt US$ 3,5 miljoen, de looptijd is 15 jaren inclusief 5 jaren grace. Daarnaast is er een overeenkomst aangegaan voor US$ 27,5 miljoen voor het upgraden van de netwerkinfrastructuur van EBS. De looptijd is eveneens 15 jaren inclusief 5 jaren grace. In juni is de obligatie lening, die uitgegeven was voor US$ 46,5 miljoen in januari 2018, vroegtijdig volledig afgelost.
De totale trekkingen op de buitenlandse schuld bedroegen in het tweede kwartaal US$ 15,5 miljoen, terwijl er voor US$ 78,9 miljoen aan schuldaflossing plaatsgevonden heeft. Voor rente en andere kosten op de buitenlandse schuld is US$ 36,3 miljoen betaald. Voor wat de binnenlandse schuld betreft, is in het tweede kwartaal geen nieuwe leenovereenkomsten getekend. De totale binnenlandse trekkingen bedroegen in het tweede kwartaal ca. SRD 407,3 miljoen. Voor aflossing en rente is respectievelijk ca. SRD 66,0 mln. en ca. SRD 34,6 miljoen betaald.

error: Kopiëren mag niet!