Opkoopprijs padie met SRD 2,50 opwaarts

Het einde van de padieoogst is al in zicht. Zeker 96% van de padie is al afgeoogst. Juist in deze periode kiezen de opkopers ervoor om de padieprijs met SRD 2,50 te verhogen. Waar de opkoopprijs SRD 85 bedroeg, wordt een baal padie voor SRD 87,50 opgekocht. De voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat de opkopers allesbehalve indruk op hem maken. Integendeel zijn zij bezig tegen het einde van de oogst een rooskleurig beeld te scheppen als zouden zij altijd een goede prijs aangeboden hebben.
Volgens Oemraw moet niet uit het oog verloren worden dat aan het begin van de oogst er prijzen van SRD 65 werden aangeboden voor een baal padie. Gaandeweg de oogst werd de prijs opgeschroefd naar SRD 75 en vervolgens naar SRD 85 om deze nog met SRD 2,50 omhoog te stuwen. “Ik heb al gezegd, komende week gaan deze opkopers de prijs verhogen naar SRD 100. Om de regeringsmensen te wijzen dat ze een goede prijs aanbieden. Terwijl er meer dan 90% is afgeoogst. Wie houdt wie voor de gek.”
De prijs van een baal padie was het afgelopen seizoen gunstig. Deze bedroeg tussen de SRD 100 en SRD 105. De kostprijs van padie is volgens de SPBA gesteld op SRD 114,95. De rijstboeren hadden aangekondigd in hongerstaking te gaan gaandeweg hun roep voor een betere padieprijs. Gesprekken met de minister van LVV en diverse opkopers zijn uitgemond in een fiasco. De bewindsman beloofde om deze kwestie voor te houden aan de president voor een eventuele oplossing. Deze is nog niet in zicht.
Oemraw had ook aangegeven dat de rijstboeren niet zouden inzaaien voor het najaarsinzaai. Maar ze beseffen dat stil blijven zitten en protesteren hen in een dieper dal zal laten belanden. De boeren hebben schulden lopen bij de banken die zij moeten aflossen. Enkele boeren hebben inmiddels hun droge grondbewerking al gedaan. Ook zijn hun arealen al voorzien van water om de inzaai te doen. De najaarsinzaai vangt aan op 1 november. Maar de rijstboeren van Wageningen en de Middenstandspolder zitten weer met water als bij de inzaai van de padie die nu afgeoogst wordt. Behalve dat de kanalen zijn dichtbegroeid is ook het pompgemaal defect.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!