Chinese masker

1Het Chinese masker1
1Het Chinese masker2De herdenking van 165 jaar Chinese Immigratie is een onvergetelijk feest geworden, met als climax een enorm spektakel van culturele expressie, zang, dans, acrobatiek en het uiten van goede voornemens op het Onafhankelijkheidsplein.
Integratie
Er wordt in algemene termen gesproken: ‘Chinezen zijn goed geïntegreerd in samenleving’, maar dat is volgens uitgesproken gevoelens binnen de samenleving geen gave beschrijving van de werkelijkheid. Deze bewoording wekt onterecht de indruk alsof al de Aziaten van Chinese afkomst die in Suriname krioelen, geïntegreerd zijn. ‘In feite komen slechts de nazaten van de eerste stroom immigranten in aanmerking voor de eigenschap Srananman.’
Het maakt niet uit hoe lang je woont in Suriname
Vicepresident Ashwin Adhin en voorzitter Li Xue Xiong van de Suriname Chinese United Association (SCUA) haalden aan dat de Chinees helemaal geïntegreerd is in de samenleving. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme is de mening toegedaan, dat het niet uitmaakt hoe lang je in Suriname woont. Volgens hem gaat het om de manier hoe er met elkaar wordt samengewerkt om het land op te bouwen.
Aan wie komt lof toe?
Tot aan 1874 hebben zich 2.630 Chinese contractarbeiders in Suriname gevestigd, die de basis vormen voor de huidige Chinese gemeenschap in Suriname. ‘Aan hun komt alle lof toe.’
Zich anders voordoen dan men in werkelijkheid is
‘De herdenking van de Chinese vestiging in Suriname had een masker op. Het masker, de verhulling van het ‘ware gezicht’, het zich anders voordoen dan men in feite is’, lag er volgens de opvattingen van meerdere personen dik bovenop.
Sluier
‘Het had iets van een sluier, die over de werkelijkheid werd gespreid. Het was een uitbeelden van een droombeeld en een veralgemeniseerde sociale rol van de Chinezen in Suriname. De vraag is, gaat het om voorouderverering waarin de Chinezen sterk zijn of gaat het meer om de economische expansie, waarnaar de grootmacht China aast’, werd naar voren gebracht tijdens nakaarten over de herdenkingsactiviteiten.
(tekst: HD – foto’s: Regilio Derby)

error: Kopiëren mag niet!