Markante Surinamers heengegaan

In de afgelopen maanden is een aantal markante Surinamers overleden die een behoorlijke stempel hebben gedrukt op het leven in Suriname. We condoleren de nabestaanden van deze Surinamers. Als eerste willen we noemen de politicus en ondernemer Sheilendra Girjasing. Hij heeft laatstelijk gediend als hoogste volksvertegenwoordiger (DNA-lid) uit het district Commewijne voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Eerder was Girjasing actief geweest in andere politieke partijen. Hij was ook een ondernemer en heeft in deze hoedanigheid geprobeerd om goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen tot uitdrukking te brengen. Onder andere verwijzen wij naar zijn houding ten opzichte van het geven van borstvoeding tijdens werkuren en werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Ook stond hij sympathiek tegenover de strijd van de LGBT-gemeenschap voor gelijke rechten. Girjasing zijn politieke activiteiten hadden als bron zijn sociale activiteiten die hij verrichtte in zijn district onder andere via de Stichting Vrienden van Commewijne. Als volksvertegenwoordiger heeft de politicus de problematiek van Commewijne benadrukt. Punten die hij vaker aanhaalde zijn de werkloosheid onder de jongeren in Commewijne, mogelijkheden voor ondernemerschap en de files die zich elke dag voordoen op en rondom de brug die Commewijne met Paramaribo verbindt. In januari van dit jaar nog alarmeerde hij de samenleving over het verhandelen van de drug ‘Sukru’ ook op Surinaamse scholen. Girjasing kwam uit een familie die de traditie heeft om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Behalve via 1-op-1 contacten op het veld ging Girjasing ook het debat aan met het publiek via praatprogramma’s op radio en tv. In DNA en in verband met deze interacties kwam de politicus vaker in aanvaring met politici uit de coalitie, vooral met betrekking tot standpunten die hij innam. Girjasing was vaker in het nieuws vanwege zijn sociale en politieke activiteiten vanuit De Kleine Olifant, een plek waar hij burgers bij elkaar bracht voor gedachtenwisseling en hun vorming. De politicus, sociaal bewogen mens en ondernemer Girjasing was ook actief in de muziekwereld als zanger. Enkele werken van hem zijn ook vastgelegd. De plaats van het VHP-lid zal nu worden ingenomen door een kandidaat van de NPS. Daardoor zal de VHP fractie afnemen met 1 lid naar 8 leden en stijgt de NPS met 50%. De VHP kreeg binnen korte tijd ook te maken met het overlijden van een ander prominent partijlid namelijk haar oud-penningmeester Radjen Pahladsingh. Hij was ook ondernemer en eigenaar van de Surinaamse Dok- & Scheepvaartmaatschappij (SDSM). Pahladsingh nam de functie van penningmeester over van Dilip Sardjoe in de jaren ’90 toen deze de partij verliet. Hij was niet prominent op de voorgrond en het podium van de VHP, maar leverde zijn bijdrage meer achter de schermen. De ondernemer verloor eerder zijn zoon aan een spraakmakend bootincident op de rivier.
Een andere Surinamer die ons kwam te ontvallen is geweest de kawina-zanger Ronny Nelom meer bekend als Biga. De zanger was enige tijd al ziek. Opvallend aan het heengaan van deze zanger is dat het zijn wens was om in zijn geboorteland Suriname begraven te worden. Biga was een zeer opvallende zanger onder de kawina-zangers en dat komt door zijn aparte stijl van zingen en meer nog zijn aparte stem. Er is enkele dagen terug in Amsterdam door muziekgroepen en muzikanten een ode gebracht aan Nelom. In Suriname zullen er ook singi-neti’s voor de zanger worden gehouden. Het is gepast dat ook in Suriname door de kawina-bands en zangers een ode wordt gebracht aan Biga. De zanger vertrok op gegeven moment naar Nederland en was daar laatstelijk onderdeel van de kawina-band Combinatie 16. In Suriname zou hij ooit als jongeman begonnen zijn bij de bekende band van Piertje en heeft hij ook gezongen bij Limbo Kawinaband en Haiti Krioro/Haiti Boys. De familie heeft invulling gegeven aan de wens van de zanger om in zijn geboorteland te worden begraven en dat is prijzenswaardig. Biga was een bekende zanger in de zangwereld en deed Suriname vaker aan vooral tijdens de Owru Yari feesten die tegen eind december in Suriname worden georganiseerd. De afdeling Cultuur van Suriname zou er goed aan doen om op waardige wijze aandacht te schenken aan de uitvaart van de zanger en om de biografie van deze zanger ook goed vast te leggen. Cultuur moet dat gaan doen voor alle personen die de Surinaamse cultuur uitdragen en na decennialange activiteiten komen te overlijden. Het komt nog vaak voor dat bekende muzikanten en zangers overlijden en er taal noch teken wordt vernomen van Cultuur. Aan de nabestaanden en vrienden nogmaals sterkte.

error: Kopiëren mag niet!