Abop-fractie oneens met verklaring Fransen

2De ABOP Fractie kan zich nietDe Abop-fractie kan zich niet terugvinden in de verklaring van de Franse autoriteiten dat het schietincident heeft plaatsgevonden op Frans grondgebied. De Franse autoriteiten hebben in een persverklaring aangegeven dat de operatie niet valt onder het verdrag dat onlangs is goedgekeurd. Deze bewering wordt tegengesproken door de Abop. “Tijdens de behandeling was de bewering van de regering dat er patrouilles plaatsvonden, maar deze een wettelijke basis miste, vandaar dat het verdrag werd aangenomen. Als men nu zegt dat de actie los staat van het onlangs overeengekomen verdrag, waarom was het verdrag dan nodig?” wil het getergde Abop-fractielid weten. In de persverklaring geeft de Franse ambassadeur in Suriname aan dat het gebied waar het incident zich voordeed onbetwist hoort tot Frans grondgebied.
Opschorting verdrag
“Want dan hoefden we dat niet overeen te komen”, vervolgt het lid van de Abop-fractie “Waarom was er zoveel haast om het aan te nemen?” Wat het fractielid ook aanhaalt, is dat er naar de mening van de Abop een dispuut is, omdat direct na het incident enkele gezagsdragers hebben beweerd dat het incident zich op Surinaams grondgebied heeft afgespeeld. En als er een dispuut is, hoe gaan we dan die 2 kilometerlijn vaststellen? We moeten weten waar die 2-kilometer grenslijn is. “Wij van de Abop eisen nu dat het verdrag moet worden opgeschort, totdat duidelijk is wat de exacte grensgebieden inclusief de eilanden zijn”, aldus het Abop-fractielid.
RB

error: Kopiëren mag niet!