Dienstensectorsector Suriname biedt 44% arbeidsplaatsen

Dienstensectorsector Suriname biedt 44% van alle arbeidsplaatsen1
Dienstensectorsector Suriname biedt 44% van alle arbeidsplaatsenIn totaal zijn er 196.800 arbeidsplaatsen geschat/geregistreerd door het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS) voor het jaar 2017. In 2014 waren er meer dan 200.000 arbeidsplaatsen. Het gemiddeld aantal voltijdse werknemers bij grote Surinaamse bedrijven is toegenomen. In 2012 waren hier nog 79.597 plekken. In 2017 was het getal 87.063. Sinds 2012 kwamen er steeds meer arbeidsplaatsen bij. In 2016 was er een dip van 86.868 naar 87.878. Per eind 2017 vervulde de dienstensector 44% van het aantal arbeidsplaatsen in Suriname. De overheid, met ongeveer 57.800, biedt 29% van de arbeidsplaatsen. De rest van de arbeidsplaatsen komen van de primaire sectoren (landbouw, veeteelt, mijnbouw etc.) en de secundaire sectoren (industriële sector).
De meeste arbeidsplaatsen bij de private sector zijn nu te vinden in de constructie, handel, mijnbouw, transport en communicatie en gezondheidssector. De overheid biedt de meeste arbeidsplaatsen binnen haar administratie en het onderwijs. Uit de bedrijvenstatistieken (vraag naar arbeid) is te herleiden dat de meeste werknemers werken in de fabricage, groot/kleinhandel en de overheid. Uit de data van het Huishoudonderzoek zien wij dat de meeste werkzame personen werken in de constructie, groot/kleinhandel en de overheid.
De nationale rekeningen wijzen echter uit dat de meeste arbeidsplaatsen voorkomen in de mijnbouw en industrie, groot/kleinhandel en de overheid.
Het ABS merkte op dat er lichte verschillen te merken waren in de arbeidsstatistieken die gegenereerd wordt uit de nationale rekeningen, huishoudonderzoeken en bedrijvenstatistieken. Om de accuraatheid ervan te kunnen garanderen, werd door het ABS een analyse losgelaten op specifiek de arbeidsstatistieken. Hieruit bleek dat het ABS zou moeten werken aan de verbetering van haar bronnen voor wat de responsecijfers betreft. Haar steekproefomvang en de geografische dekking van huishoudonderzoeken kunnen uitgebreid worden. De analyse wijst echter ook uit dat de werkgelegenheidsstatistieken ondanks de verschillen een hoge mate van vergelijkbaarheid en samenhang hebben.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!