KPS 5 hoofdinspecteurs rijker

Het Korps Politie Suriname heeft op woensdag 19 september 5 nieuwbakken hoofdinspecteurs erbij. Het gaat in deze om Stanley Changoer, Lloyd Tolud, John Koorndijk, Erwin Dort en Benny Patterson. Changoer is waarnemend hoofd Speciale Diensten, Tolud is waarnemend regiocommandant van Paramaribo, Koorndijk heeft als functie gewestelijk politiecommandant (GPK) van Brokopondo, Dort en Patterson zijn werkzaam op het stafbureau van de korpschef als beleidsadviseurs. Opmerkelijk is in deze dat de laatste twee reeds zijn gepensioneerd en op basis van een arbeidsovereenkomst alsnog te werk zijn gesteld bij de korpschef.
In het Reglement Algemeen Politie (RAP) zijn de bevorderingseisen vastgelegd. Op den duur hadden de beleidsmakers ervoor gekozen om buiten het RAP om, bepaalde eisen te stellen aan de politieambtenaar en die werden dan als bevorderingseis gehanteerd. Deze werkwijze was niet volgens de gangbare regels en de ontevredenheid werd dan ook op een gepaste wijze kenbaar gemaakt aan de korpsleiding. Als gevolg van die buitenwettelijke bevorderingseisen was een groep namelijk niet bevorderd. Twee politiefunctionarissen, met name George Randjitsing en Ulrich Tjin Liep Shie, hebben hun rechten verder gezocht en zij hebben zeer terecht een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de staat met de bedoeling om hun rechtspositie te herstellen. De kantonrechter heeft in het voordeel van deze twee politiefunctionarissen vonnis uitgesproken. De nieuwbakken hoofdinspecteurs behoorden ook tot de groep die achtergehouden was. De minister van Juspol, Stuart Getrouw, had het korps beloofd dat hij de achtergehouden politiemannen in rechtspositie zou herstellen. Hij is met deze handeling om de bevorderingen te realiseren, zijn belofte nagekomen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!