Diarree en braken kent meerdere oorzaken

2Diarree en braken kent meerdere oorzakenHuisarts Ramadhin Amar geeft in een interview met Dagblad Suriname aan dat er inderdaad veel griepgevallen zijn geconstateerd de afgelopen weken. De oorzaak daarvan is vaak het griepvirus (influenza). Daarbij is er naast koorts ook vaak sprake van diarree, braken, hoesten en lichaamspijn. “We praten echter van diarree, al of niet met bloed of slijm en misselijkheid en braken en koorts, wanneer er een acute infectieuze ontsteking is van het maag-darm kanaal. De oorzaak van deze infectie moet gezocht worden in de aanwezigheid van een lichaamsvreemd organisme (virus, bacterie of een parasiet) in het lichaam”, verklaart de arts. Wanneer er gesproken wordt over diarree, dan moet men wel het volgende weten en dat is dat diarree optreedt wanneer er een plotselinge afwijking van het ontlastingspatroon is. Daarbij is er sprake van een toename van frequentie, hoeveelheid en watergehalte van de ontlasting. Acute diarree duurt maximaal 14 dagen. Bij meer dan 14 dagen spreekt men van chronische of persisterende diarree. Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt acute diarree omschreven als het drie of meerdere malen per dag lozen van ongevormde ontlasting. In de overgrote meerderheid van de gevallen is er een infectieuze oorzaak. Andere oorzaken van acute diarree kunnen zijn bijwerkingen van medicatie, waarmee de patiënt kortgeleden is begonnen of aandoeningen als acute ontstekingen, prikkelbare darm syndroom (PDS), luchtweginfecties bij kinderen of lactose-intolerantie. Het griepvirus is dus niet alleen verantwoordelijk voor diarree. Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor diarree en braken.
Bij de meeste infecties is geen behandeling nodig, maar geldt dat deze door het eigen immuunsysteem moeten worden bestreden en opgeruimd. Daarbij is het belangrijk om voldoende te drinken om uitdroging als gevolg van vochtverlies door diarree, overgeven en koorts te voorkomen. Vooral kinderen onder de 2 jaar zijn erg gevoelig voor uitdroging en is een bezoek aan de arts sneller gewenst. Bij persisterende of ernstige klachten kan een behandeling nodig zijn. Sowieso geldt dat wanneer de koorts na 3 dagen niet is afgenomen, het raadzaam is om de huisarts te raadplegen. “Wanneer uit het veld wordt opgemerkt dat er een toename is van een dergelijk ziektepatroon, moet dit worden doorgegeven aan het BOG, zodat de instanties alert kunnen zijn op eventuele kleine uitbraken van ziekten. Bestaande registraties zijn reeds in werking. Deze systemen kunnen verder worden uitgebreid naar grotere gebieden, zodat wij een optimaal beeld hebben van het gehele land”, aldus Ramadhin.
NK

error: Kopiëren mag niet!