2 aangiften tegen hoofd Economische Controledienst

Jachtgeweer wordt gebracht naar het voertuig
Jachtgeweer wordt gebracht naar het voertuig
De politie van Kwatta heeft op donderdag 13 september 2 aangiftes opgenomen. Beide aangevers hebben het hoofd van de Economische Controledienst (ECD), Edith Rosheuvel, ervan beschuldigd onrechtmatig te hebben opgetreden. De tweede aangifte hield in dat het team van de ECD een 14-jarige jongen, zoon van de aangever, wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd voor 2 uren. Het team is thuis geweest bij deze aangever en zij hebben een huiszoeking (HZ) gepleegd, zogenaamd omdat er informatie was dat er aldaar smokkelwaar bevond. Daarbij hebben zij 5 pakken sigaretten aangetroffen en 6 flessen alcoholische drank. Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gesproken met Radjen, de aangever. Hij zegt dat hij die goederen in huis had voor eigen gebruik. “De whisky heeft mijn moeder taxfree in het buitenland gekocht en heeft hij hiervan alle bewijzen. Het was zeker niet bestemd voor verkoop. Mijn zoontje is ernstig getraumatiseerd door het handelen van deze ambtenaren. Hij moest onder bedreiging de winkels althans plaatsen aanwijzen alwaar de illegale goederen, althans goederen die niet voorzien zijn van de accijnslabels, worden verkocht. Als hij aangaf hierover niets te weten, werd hij bedreigd met mishandeling. Behalve de sigaretten en dranken heeft men ook mijn jachtgeweer meegenomen. Het wapen is wel gedekt middels een vergunning, alleen heb ik de laatste 2 jaren de vergunningsrechten niet betaald”, aldus Radjen. Inmiddels ontkent Rosheuvel het jachtgeweer te hebben meegenomen. Ook bij de afdeling Fraude is het jachtgeweer niet ingeleverd. Wat Rosheuvel niet wist, is dat de woning van de aangever voorzien is van beveiligingscamera’s en dat al haar handelingen daarop te zien zijn, ook hoe het jachtgeweer wordt geplaatst in het voertuig van de politie.
In de tweede aangifte zegt de aangever J. dat het hoofd van ECD hem heeft afgeperst van een geldbedrag van SRD 120.000 en een bestelbus. Volgens de aangever is thuis bij hem een inval gepleegd, waarbij 25 kartonnen sigaretten in beslag zijn genomen en ook kartonnen met alcoholische drank. Het hoofd van de afdeling, Rosheuvel, heeft volgens de aangever J. een afspraak met hem gemaakt dat hij SRD 200.000 aan haar moet betalen om de in beslag genomen goederen terug te krijgen. Hem werd voorgehouden dat als de zaak naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd, hij een boete van meer dan 2 miljoen gaat moeten betalen. Hij vond het geëiste bedrag te hoog en naderhand zijn partijen een bedrag van SRD 160.000 overeen gekomen. De aangever zegt dat hij SRD 120.000 cash heeft betaald en dat het resterend deel, groot SRD 40.000 is gecompenseerd met de bestelbus. Deze inval was medio augustus gedaan. Het vervolgproces duurde volgens de aangever te lang, vandaar dat hij gemeend heeft om nu aangifte tegen het hoofd van ECD te doen. Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gesproken met de afdeling Fraude. De politie van Kwatta heeft de zaak immers overgedragen aan de afdeling Fraude van KPS. Fraude bevestigt dat zij beide zaken in onderzoek heeft.
Beide aangevers hebben inmiddels advocaat Chandra Algoe in de arm genomen om hen juridisch bijstand te verlenen. Inmiddels heeft zij de procureur-generaal en de hoofdofficier aangeschreven over deze handelwijze van Rosheuvel en strafrechtelijke vervolging gevraagd tegen deze ambtenaren van politie.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!