Zaalman: ‘Niet alle eer toeschrijven aan Pengel, Lachmon en Soemita’

“Aandachtig heb ik geluisterd naar de uiteenzetting van de commissie en de leden van de commissie. Het is de hoogste tijd dat er aandacht wordt besteed aan onze eigen helden. Dat de drie heren Pengel, Lachmon en Soemita naar voren zijn geschoven als de belangrijkste exponenten van de verbroederingspolitiek, is niet helemaal juist”, stelt Stanley Zaalman tegenover Dagblad Suriname. Suriname zal officieel eer betonen aan de politieke leiders van het eerste uur. Jagernath Lachmon, Iding Soemita en Johan Pengel zullen op twee feestdagen in oktober officieel worden herdacht. Dit maakte de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaren 2018 onlangs bekend. De ‘Grote Drie’ hebben veel voor Suriname betekend, zei voorzitter Herrenberg.
Dat hun rol en bijdrage van eminent belang zijn geweest, daar valt volgens Zaalman niet over te twijfelen. Uiteraard kan hij meegaan met de overtuiging dat geen enkele samenleving, ook de onze niet, tot bloei kan komen zonder het leven volgens algemeen aanvaarde opvattingen. “Deze drie heren hebben dat ingezien. Het is noodzakelijk dat politici en beleidsmakers op het vlak van de denkbeelden steeds eendrachtig verbonden moeten blijven door een aantal principes. De periode waarin deze drie heren hun stempel hebben gedrukt, heeft van alle zaken die onze aandacht hebben getrokken niets zo’n indruk op ons gemaakt dan de drive en durf die ze hebben getoond”, stelt Zaalman. Toch wil hij de commissie voorhouden dat zij een heel belangrijk aspect in haar betoog over het hoofd heeft gezien, namelijk de rol die de fraters van Bonifacius hebben gespeeld in de tijd van de verbroederingspolitiek in het land. De fraters van Bonifacius waren betrokken bij het internaat waar Desi Bouterse is opgegroeid.
“Als je het mij vraagt, is daar de verbroedering tot wasdom gekomen. Een plek waar alle bevolkingsgroepen in Suriname broederlijk met elkaar samen hebben gewoond, zonder excessen enz. Daar heeft de transitie plaatsgevonden. Veel van de opvattingen van velen die daar zijn opgegroeid zijn in onze samenleving terug te vinden. Als men een juist denkbeeld wil vormen van de ontwikkelingen, die de geest van de mens kan ondergaan ten gevolge van veranderingen in zijn levensomstandigheden, dan zouden zij de opvoedingsmethoden van de fraters van Bonifacius, waar onze president Bouterse is opgegroeid en daar een exponent van is, moeten nagaan. Men zou erachter komen dat daar de verbroedering en de transitie zijn begonnen”, meent Zaalman.
Zaalman doet daarom een beroep op de commissie om niet voorbij te gaan aan deze belangrijke episode van verbroedering, welke zijn oorsprong heeft gevonden bij de fraters van Bonifacius en dat niet alle roem en eer wordt toegeschreven aan de heren Pengel, Lachmon en Soemita.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!