Marinus Bee: ‘Je moet de mensen betalen’

Marinus Bee
Marinus Bee
‘Je moet de mensen betalen’, luidt de noodkreet van Abop-assembleelid Marinus Bee aan het adres van de Staat. Hij doelt op de leveranciers van brandstof ten behoeve van het verre achterland. De leveranciers hebben al maanden te kampen met achterstallige betalingen voor hun geleverde diensten. De wanbetaler, in deze de Staat, verzuimt keer op keer om leveranciers (tijdig) uit te betalen, met als gevolg dat de binnenlandbewoners al drie tot vier maanden verstoken zijn van elektriciteit. Tegenover Dagblad Suriname uit de volksvertegenwoordiger van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, Bee, zijn ernstige misnoegen. Hij schroomt er niet voor het volgende aan te halen. ‘Het binnenland heeft nooit prioriteit genoten van deze regering. Toen wij van de Abop in de regering zaten, was het ook zo. Vanaf 2015 doet dit probleem zich voor.’ Bee is er niet over te spreken dat indien er veel druk op de regering komt, zij wel zorgdragen voor elektriciteit, maar dit betreft slechts op het niveau van ‘brandjes blussen’. Want na enkele maanden zitten de bewoners weer in het donker. ‘Of gaat men vlak voor de verkiezingen zorgen voor elektriciteit.’
De verschillende Abop-parlementariërs in het hoogste college van Staat, onder wie Bee, Poki, Vorswijk en Brunswijk, hebben deze problematiek vaker aangehaald in het parlement. Maar dit schijnt te zijn verworden tot praten tegen dovemansoren. Er was al een bestaande leverancier, die aangetrokken was voor de levering van brandstof. Maar de Staat bouwde een betalingsachterstand op met deze leverancier. Toen er een beetje geld vrijkwam, koos de Staat er niet voor om deze leverancier te betalen, maar bouwde juist de werkzaamheden af met nog meer betalingsachterstand. Er werd ervoor gekozen om met een andere leverancier in zee te gaan. En blijkt dat de Staat ook schulden heeft opgebouwd bij deze nieuwe leverancier. Toen al luidde het advies van Bee om de eerste leverancier uit te betalen. ‘Je moet die mensen betalen’, zegt hij resoluut. Afbouwen met de eerste leverancier met alle openstaande rekeningen zag hij beslist niet als een alternatief. ‘Het is geen duurzame oplossing. En wat gebeurt nu, die tweede leverancier heeft ook een betalingsachterstand.’
Bee verduidelijkt dat de bewoners van niet alleen Sipaliwini, maar ook die van het district Marowijne, van waar hij de volksvertegenwoordiger is, ook al maanden in het donker zitten. De parlementariër zegt ook met klem dat de binnenlandbewoners altijd ten onrechte een vingerwijzing naar zich krijgen als zouden zij profiteren van overheidssubsidie geleverd door de Staat aan de Energiebedrijven Suriname. Terwijl de subsidie, die vanuit de Staat naar het binnenland gaat, een druppel is op een hete plaat vergeleken met de subsidie die geboden wordt aan Paramaribo en overige districten. Het binnenland krijgt maar een injectie ter waarde van SRD 60 miljoen ten opzichte van Paramaribo en de andere districten een ruggensteun ter waarde van SRD 900 miljoen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!