Greenheart Group lapt regels aan laars

Recentelijk hebben de medewerkers van de Greenheart Group hun acties opgeschort in verband met de afwezigheid van CEO (directeur) Allan Ho. Dit zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47. De medewerkers van de Greenheart Group, die zich hebben verenigd in de Greenheart Group Werknemersorganisatie (GGWO) en die is aangesloten bij de vakcentrale C-47, hebben hun misnoegen geuit over de gang van zaken bij de Greenheart Group.
De bond zou aan tafel zitten met de CEO van Greenheart, Allan Ho. Deze was echter uitlandig. “Ondertussen is de CEO reeds drie weken terug in het land, maar we merken dat hij ons nog steeds niet heeft uitgenodigd. Vandaar dat wij de werknemers naar aanleiding van de stand van zaken hebben bezocht en geïnformeerd. Ook hebben wij hun problemen aangehoord. De zaken die wij hebben geconstateerd, zullen onherroepelijk leiden tot acties”, zegt Berenstein. “De medewerkers hebben gevraagd om loonsverhoging. Daarnaast is er sprake van ongelijke lonen, omdat de aangetrokken medewerkers uit het buitenland meer verdienen dan de Surinaamse medewerkers”, vervolgt Berenstein. Het is ook interessant, omdat de zagerij op Apoera stil ligt, terwijl de lonen gewoon worden doorbetaald. “Dit brengt onduidelijkheid met zich mee en de medewerkers hebben hieromtrent nooit uitleg gekregen”, zegt Berenstein. “Er is sprake van slechte communicatie.” De C-47-voorzitter geeft verder aan dat men zich niet houdt aan de arbeidswetgeving. Dit blijkt uit het feit dat er geen sprake was van goedgekeurde roosters.
Berenstein doet ook uit de doeken dat er sprake is van vermenging van bedrijfsvoering. Het bedrijf Greenheart wordt vermengd met maar liefst twee andere bedrijven, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Ho. Gedoeld wordt op het bedrijf Allwood, dat zich niet heeft gehouden aan de SFC-standaarden en failliet is. Ook een ander bedrijf dat aan houtsleep doet, is onderdeel van deze vermenging. Allwood NV was een niet SFC-gecertificeerd bedrijf. “De bond heeft gemerkt dat het bedrijf zich niet houdt aan bepaalde SFC-standaarden”, licht Berenstein toe. “Bij het laatste bezoek zijn er een aantal boetes uitgedeeld, omdat ze zich niet houden aan de arbeidswetgeving in het Tibiti-gebied.” Claudette Etnel voegt namens de GGWO eraan toe dat afgelopen zaterdag met de medewerkers is gesproken te Tibiti en Apoera over de uitbetalingen van hun overuren. “Hun volledige overuren waren niet ontvangen. Arbeidsinspectie heeft enkele onhygiënische en onveilige situaties geconstateerd. De bond had ook een klacht bij inspectie gedaan om gezamenlijk op te treden. Er zijn geen arbeidsovereenkomsten.” GGWO verwacht dat Allan Ho in gesprek treedt met de bond.
RB

error: Kopiëren mag niet!