RvC SLM: Opmerking bond SLM volkomen ongefundeerd en uit de duim gezogen

De directie en Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (SLM) hebben met verbazing kennisgenomen van uitlatingen, die aan het eind van de afgelopen week tijdens een persconferentie zijn gedaan door de voorzitter van de personeelsbond, de heer Robby Maaijen. De persconferentie van de bond kwam daags nadat er communicatieproblemen ontstonden tussen de bond en de directie, rond de afhandeling van de sluiting van Residence Inn, een dochteronderneming van de SLM. Vooral zijn bewering dat de president-commissaris, Jimmy Rosheuvel, na zijn aantreden enkele maanden geleden zou hebben aangegeven dat hij de opdracht zou hebben meegekregen om de SLM te sluiten, is een pertinente leugen!
Juist het tegendeel is waar: de president-commissaris heeft gezegd dat hij het mandaat heeft gekregen om al het noodzakelijke te doen om het bedrijf binnen 2 tot 3 jaar weer gezond en winstgevend te maken. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet. De SLM en haar dochterbedrijven ervaren de gevolgen van onjuiste en ondoordachte beslissingen uit het verleden, waardoor de SLM in zwaar weer terecht is gekomen.
Om het tij te keren, moeten ingrijpende en pijnlijke maatregelen getroffen worden. Het sluiten van het al jarenlang verlieslatende Residence Inn te Paramaribo is daar een voorbeeld van. Overigens zijn de medewerkers van het hotelbedrijf in goed overleg akkoord gegaan met de aan hen aangeboden afkoopregeling. Alle berichten die het tegendeel beweren, zijn pertinent onjuist en geven een verkeerd en vertroebeld beeld, waardoor de Surinaamse gemeenschap op een verkeerd spoor wordt gezet.
De opmerking, als zou het bedrijf van de dochter van een RvC-lid ICT-opdrachten zijn gegund, worden gekwalificeerd als volkomen ongefundeerd en uit de duim gezogen. Ook de beschuldiging dat de leiding van het bedrijf zich bezig zou houden met vriendjespolitiek, raakt kant nog wal. De directie zal op een te beleggen persconferentie de komende week uitvoerig ingaan op deze en andere door de vakbondsvoorzitter aangehaalde kwesties.
Uitlatingen als zou de SLM sluiten, schaden het bedrijf en brengen de bedrijfsvoering en daarmee ook de werkgelegenheid van de medewerkers in gevaar. Van een vakbond die juist moet opkomen voor de belangen van het personeel, mag iedereen een andere op verantwoordelijkheid gestoelde opstelling verwachten. De directie en de Raad van Commissarissen werken er hard aan om, zonder bemoeienis van personen en/of organisaties met enge persoonlijke en/of politieke belangen, van de SLM weer een florerend bedrijf te maken waar Surinamers trots op kunnen en mogen zijn. Om dat doel te bereiken, is de inzet van het voltallige personeel – dus ook van de personeelsbond- van eminent belang.
Op de persconferentie van de Bond Personeel SLM (BPSLM) zijn er uitlatingen gedaan, waaruit blijken mocht dat de bond in beginsel niet wordt gekend bij besluitvorming binnen de organisatie. Dit, terwijl de bond erop staat dat dit niet de gangbare werkwijze is geweest bij vorige directies. De bond werd er ook van beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor de neergang van het bedrijf. Voor de bond was dit een reden om een deel van het vuile was van het bedrijf publiekelijk te maken, door enkele gevolgen van slecht bestuur aan te kaarten.

error: Kopiëren mag niet!