Ivan Fernald: “Slechts een derde deel leerlingen Para slaagt voor toelating mulo”

Onlangs heeft de volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis (NDP) in het televisieprogramma ‘In de Branding’ meegedeeld dat er niet geklaagd hoeft te worden over de recente onderwijsresultaten van het district Para. Voor de gewezen minister van Defensie, Ivan Fernald (NPS), is deze zienswijze in geen enkel opzicht als objectief te typeren. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat op basis van de onderwijsresultaten van 2014 tot en met 2018 er juist genoeg redenen zijn om ernstig bezorgd te zijn. “Er is in principe geen reden tot juichen; de oplevering van een school te Wit’Santi is een heuglijke gebeurtenis, maar dit is nog geen reden om tevreden te zijn over de onderwijsresultaten.”
Para boekt 37.5% geslaagden in 2018
Volgens de analyse van Fernald zijn de examenresultaten van de basisscholen in Para aanzienlijk teruggevallen. Zo is het slagingspercentage van 44.6% in 2017 gedropt naar 37.5% in 2018. “Pakweg 63% van de leerlingen van de zesde klas in Para slaagt dus niet voor de toelating voor mulo. Dit betekent dat slechts iets meer dan 1/3 deel op mulo terecht is. Dit is ver onder het landelijke gemiddelde van 52%, welke overigens ook beschamend is.” Fernald beklemtoont dat er hier een trend waar te nemen is, waarbij het slagingspercentage in Para terugloopt. “Het is zorgwekkend dat Para nu gedoken is onder het percentage van 40%. Daardoor schaart Para zich bij de districten met het slechtste onderwijsresultaat.” Op basis hiervan benadrukt Fernald dat de volksvertegenwoordigers op de hoogte moeten zijn van feiten alvorens zulke uitlatingen te doen. Dit, om te voorkomen dat de samenleving op het verkeerde been wordt gezet.
Examenresultaten binnenland
Ook in Brokopondo zijn de examenresultaten niet bevredigend; in 2017 bedroeg het glo-examenresultaat 44% en thans is dat gedaald naar 29.7%. De overige districten, die in 2018 minder dan 40% hebben gescoord, zijn: Sipaliwini, Marowijne en Para. “Wij mogen niet schouderophalend voorbijgaan aan de onbevredigende resultaten.” Fernald vraagt zich af welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en welke maatregelen genomen zullen worden om een opgaande lijn hierin in te zetten.
Uitblinkende districten
Waar de examenresultaten in het binnenland bedroevend zijn, zijn er districten waar er traditioneel goede slagingspercentages worden behaald, te weten: Nickerie, Commewijne en Saramacca. “Overigens vertoont Nickerie ook een terugval van 8%, maar dit district heeft zich weten te handhaven in de toppositie. Coronie krabbelt langzaam omhoog, maar 40.2% is nog geen aanvaardbaar resultaat. De lat moet hoger.” Volgens Fernald zal een opgaande lijn slechts gerealiseerd worden, mits de kernproblemen aangepakt worden. Hiervoor is er dus meer nodig dan alleen een attitude van symptoombestrijding. “Er ligt een schone taak weggelegd voor de volksvertegenwoordigers om onderwijs tot onderwerp van gesprek te maken in De Nationale Assemblee (DNA)”, aldus Fernald.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: