Nathoenie: “Leren moet leuk blijven”

1 Adaptief onderwijs NKC InstituutHet Nancy Kids Care Instituut (NKC) viert deze maand haar 1-jarig bestaan. Al in het eerste jaar heeft dit instituut heel veel daden verricht. De school is opgericht in juni en sinds 21 september 2017 officieel geopend. NKC is gespecialiseerd in het geven van adaptief onderwijs. Ook kinderen met een beperking kunnen de lessen volgen. De school die met 7 leerlingen begon, biedt nu onderwijs aan 40 leerlingen. Oprichter en schooldirecteur Nancy Nathoenie vertelt aan Dagblad Suriname over het instituut. “Adaptief onderwijs wil zeggen aangepast onderwijs voor elk kind met een bepaald leerprobleem. Deze aanpak biedt de oplossing voor kinderen die niet uit de voeten kunnen met het klassikaal onderwijs. Bij het ontbreken van een dergelijk alternatief dreigen kinderen die tot deze doelgroep behoren tussen wal en schip te vallen”, zegt Nathoenie.
Voorbeelden van leerlingen die vallen onder het begrip adaptief onderwijs zijn kinderen met een laaggeletterdheid en analfabetisme, dyslectische en autistische kinderen. Ook kinderen met het down syndroom vallen hieronder. Nathoenie zegt dat onderzoek veel duidelijkheid zou verschaffen, zodat veel meer kinderen binnen hun mogelijkheden geholpen kunnen worden om zich te ontwikkelen. “Want niet alle kinderen worden als hoogbegaafd of normaalbegaafd geboren.” De schooldirecteur zegt dat ouders van kinderen die zwak begaafd zijn hun kinderen graag adaptief onderwijs zouden willen laten volgen. “Het mag niet zo zijn dat alleen ouders die het zich kunnen permitteren hierin een oplossing vinden door hun kinderen te plaatsen op particuliere scholen”, zegt Natoenie. “Elk kind geniet een eerlijke kans op goed onderwijs. Het zou fijn zijn als het Minowc meer scholen bouwt of aankleedt voor het geven van adaptief onderwijs. Kinderen krijgen maar al te vaak een stigma van dom of achterlijk wanneer ze niet mee kunnen komen met het tempo van het regulier onderwijs.”
“Kinderen hoeven niet bij voorbaat kansloos te zijn in onze maatschappij. Nu is het zo dat het onderwijs meer theoretisch bezig is met kinderen in plaats van de praktische kant bij de kinderen te ontwikkelen, en daarom kiest het NKC Instituut voor adaptief gericht onderwijs”, verduidelijkt Nathoenie. Een voorstel dat NKC doet richting het Minowc is om de klassenformatie te stellen op 15 leerlingen. Hierdoor is de leerkracht beter afgestemd op de leerlingen en kunnen de lessen beter gedifferentieerd worden, aangezien niet elke leerling even snel is. Naast adaptief onderwijs besteedt NKC onder andere aandacht aan zwemmen, tuinieren in de eigen moestuin van de school en muziekles.
Het NKC Instituut heeft een goede samenwerking met inspectie. “Dankzij deze afdeling van het Minowc hebben wij meer geleerd over de aanpak en de omgangsvormen van deze doelgroep kinderen. Het instituut houdt haar kennisniveau verder op peil middels vele trainingen van onze ergotherapeut en logopediste. Verder bestaat het team uit een orthopedagoog en 2 psychologen. Leren moet leuk blijven en daarom kiest het instituut voor een professionele aanpak van het adaptief gericht onderwijs.” Het NKC Instituut is aan de Jozefleliestraat no. 38 in de omgeving van de Hermitage Mall.
RB

error: Kopiëren mag niet!