Verschuiven bestuursverkiezingen NDP slimme set

2Verschuiven van NDP-bestuursverkiezingen een slimme setHet bericht dat de NDP (Nationale Democratische Partij Suriname) haar interne bestuursverkiezingen heeft verschoven naar medio 2019, wordt in kringen van het politiek platform Seti Sranan: ‘een slimme politieke manoeuvre’ genoemd. Aanvankelijk was aangekondigd, dat de interne verkiezing, inclusief dat van het hoofdbestuur, medio 2018 afgerond zou zijn. Naar het zich laat aanzien zullen de bestuursverkiezing niet voor het derde kwarttaal van het volgende jaar worden gehouden.’
Doelbewust handelen
Het steeds verschuiven van de verkiezingen vindt doelbewust plaats om momentum te kweken op een ogenblik, dat de algemene verkiezingen niet ver meer zijn. De tweede helft van 2019 is uitermate geschikt om in aanloop naar de stembusgang de interne bestuursverkiezingen door te zetten. Daarmee wordt gehoopt een politieke hype op te roepen en zodoende iedereen weer bij elkaar te krijgen. Want het is merkbaar dat vele NDP-aanhangers niet blij zijn met de wijze waarop het land geregeerd wordt.
Gebrek aan enthousiasme
Als de bestuursverkiezingen vandaag zouden worden gehouden, zou het gebrek aan enthousiasme onder de aanhangers niet denkbeeldig zijn. De opkomst zou kunnen tegenvallen. Er zou volgens bekomen informatie het risico worden gelopen, dat externe en interne kritiek op het NDP-beleid de partij zou kunnen schaden en verzwakken.
HD

error: Kopiëren mag niet!