Verscherpte acties BBGO

Renate Wouden, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), stelt in een interview dat er mogelijk verscherpte acties op komst zijn van de BBGO en haar leden. De bond is het beu dat zij reeds geruime tijd aandacht vraagt voor erkenning van senioren rechten en de uitbetaling van achterstallige gelden rond de koopkrachtversterking. Het betreft een achterstand vanaf augustus 2017 tot heden, elke maand SRD 500. De bond voelt zich totaal genegeerd door de overheid. “Wij willen weten wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden en wachten al een jaar en 10 maanden op betaling”, zegt de voorzitter. Vorige week dinsdag is een delegatie van het bestuur getogen naar het kabinet van de vicepresident. Aangekomen bleek die afwezig te zijn en werden ze ontvangen door het hoofd Protocol van de vp. “We hebben vervolgens onze misnoegen uitgesproken. Er is ons voorgehouden weer een brief te schrijven, maar dat gaan wij niet doen. We hebben reeds 3 brieven geschreven en dit zou dan de vierde zijn. Het blijkt dus dat een brief schrijven niet helpt”, verklaart de BBGO-voorzitter. De bond kon geen antwoord ontvangen op geen van zijn vragen, omdat de organisatie nog steeds niet ontvangen is door de vp, noch door de minister van Financiën. De BBGO gaat met een korte vakantie, waarna men in de derde week van oktober een alv zal beleggen. Mogelijk kunnen er verscherpte acties volgen. “Als je als bestuur naar de vp gaat, maar geen gehoor krijgt of geen reactie, zal je de acties dan moeten verscherpen. Dat zal in de maand oktober moeten gebeuren. Wat er precies gaat gebeuren, weten we nog niet, maar het is onvermijdelijk dat de acties verscherpt worden. Als je niet ontvangen kan worden om te praten dan hebben wij het gevoel dat men acties uitlokt.”
‘Je schaamt je diep’
De BBGO zegt zich diep te schamen dat de overheid het zover laat komen dat senioren burgers op straat moeten komen, “omdat men ons niet wil horen”, terwijl de organisatie dit zoveel mogelijk probeert te rekken, zodat het niet gebeurt. “Het is alsof je gedwongen wordt dit te doen, omdat niemand wat zegt. We zijn bij de vp geweest, hij kon ons niet ontvangen, maar je verwacht dat de dag daarna er wel een afspraak gemaakt wordt. Maar niemand zegt wat. Het is toch te gek dat je als delegatie daar gaat en niemand erkent dat. Zo kunnen we niet omgaan met seniorenburgers”, vindt Wouden. “Ik vind de houding van de overheid naar de burgers toe overigens heel erg. Wij krijgen het gevoel alsof men vindt ‘dat we maar praten en als we moe zijn, zullen we wel onze mond houden’. We zijn ook naar het parlement geweest en ook daar merken we dat er niet gesproken wordt over problemen de senioren burgers betreffende. Ook de oppositie heeft geen aandacht voor ons. Echter zijn er gepensioneerden in het parlement of parlementsleden die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. Ik wil dus graag weten wat die groep gepensioneerden in het parlement doet voor hun doelgroep?”, aldus Wouden.
NK

error: Kopiëren mag niet!