DOE: Scheve inkomens politici moeten structureel worden rechtgetrokken

Bij het agendapunt ‘Ingekomen Stukken’ tijdens een openbare vergadering in DNA kort geleden, heeft DOE-fractieleider Carl Breeveld het college gewezen op mogelijke gevaren bij verhoging van de inkomsten van politici welke voortvloeien uit de aanpassing van lonen van ambtenaren op basis van de CLO onderhandelingen met de regering. Breeveld voerde aan dat bijvoorbeeld mensen met een beperking, die maandelijks het achterhaalde bedrag van SRD 325 ontvangen dringend verhoging nodig hebben en niet politici. Dat er sprake is van onrechtvaardigheid houdt ook verband met het feit dat verschillende kwetsbare groepen wiens inkomen al lang niet meer toereikend is voor basaal levensonderhoud, zeer moeilijke tijden doormaken. Aan de regering werd gevraagd geen uitvoering te geven aan verhoging van inkomens van politici. DOE is blij dat, weliswaar na reacties van DOE en andere groepen uit de gemeenschap, de president oor heeft gehad naar de oproep de bevriezing van de lonen van politici mee te nemen. DOE ziet graag dat bij de aanvang van het nieuw parlementair jaar deze situatie, inclusief de dubbele salarissen van politici, middels wetgeving structureel ongedaan wordt gemaakt. DOE stelt tenslotte dat politici dienaars zijn van het volk en geen misbruik moeten maken van de positie die het volk hen geeft en dus moeten doen wat nodig is om dit volk te dienen.

error: Kopiëren mag niet!