Abdoel: ‘Government take een illegale heffing’

Amzad Abdoel
Amzad Abdoel
De government take, de belasting die de overheid op elke liter brandstof inhoudt, is volgens NDP-parlementariër Amzad Abdoel een illegale heffing. Abdoel zei gisteren tijdens de openbare behandeling van de rij- en voertuigenbelasting dat het een fabel is dat de wet op rij- en voertuigenbelasting in 1995 vervallen werd verklaard, omdat daar in de plaats toen de government take werd ingevoerd. “De wet rij- en voertuigenbelasting was vervallen verklaard, omdat de toenmalige regering geen middelen had voor de hoge aanmaakkosten van de belastingkentekens en de administratieve werkzaamheden rondom de aanmaak en verkoop rond de belastingkentekens ook veel te wensen overliet. Het was gemakkelijker toen om af te zien van die rompslomp en een illegale heffing te introduceren, die makkelijker te heffen was”, benadrukte de NDP’er. Hij drong bij de regering op aan om deze kwestie zo snel als mogelijk middels wetgeving te legaliseren. Sinds de laatste verhoging ligt de government take op ongeveer SRD 0.70 op diesel, SRD 1,30 op gasoline zonder additieven en SRD 1,40 op een liter gasoline met additieven. Componenten van rij- en voertuigenbelasting zijn niet opgenomen in government take op brandstof.
Wegen zullen niet glinsteren
Assembleeleden van de oppositie stelden zich op het standpunt dat met het ontdekken van deze illegaliteit de heffing van government take bij de pomp nu beëindigd moet worden wanneer de rij- en voertuigenbelasting wordt heringevoerd. Hierdoor zou de government take niet meer hoeven te worden betaald. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons drong bij de regering op aan dat zij zo snel als mogelijk een wetsvoorstel hierover indient. Met de invoering van de rij- en voertuigenbelasting is een prognose gemaakt van ongeveer SRD 80 miljoen aan extra kosten wanneer deze wet per januari 2019 ingaat. De afgelopen 8 jaren heeft onderhoud van de wegeninfrastructuur een bedrag van SRD 2,7 miljard gekost. Abdoel benadrukte dat deze inning niet betekent dat alle wegen zullen glinsteren of geasfalteerd zullen worden. Ook moet de samenleving met deze ‘weinige inkomsten’ niet verwachten dat er helemaal geen kuilen of gaten op de wegen te zien zullen zijn.
Faisel Rasoelbaks

error: Kopiëren mag niet!