Zijn er teveel artsen in Suriname?

1Zijn er teveel artsen in SurinameJaarlijks neemt de reeks van aanmeldingen voor de opleiding Geneeskunde toe. Van het jaar hebben 205 mensen zich aangemeld, wat betekent dat er een grote interesse is voor dit vak. Echter rijst de vraag als Suriname hierdoor niet een overschot aan artsen krijgt. Volgens huisarts Amar Ramadhin kan men in dit kader stellen dat deze ontwikkeling voor de overheid een goede zaak is, gezien het altijd goedkoper is als er een groot aantal artsen is, omdat de concurrentie groter wordt, waardoor men de lonen voor de artsen laag kan houden. Voor de doelgroep, in dit geval de artsen, is dit een probleem, omdat het moeilijker onderhandelen wordt met de overheid. Dit kan je dus van verschillende kanten bekijken. Voor het land is het goed als er genoeg artsen zijn. Volgens de WHO is de geaccepteerde ratio 1: 2000, wat wil zeggen dat in Suriname op een bevolkingsaantal van 500.000 je 250 artsen zou moeten hebben. “Het kan best dat we dit aantal reeds hebben, maar er zal ook gekeken moeten worden naar aspecten, zoals de artsen met de diverse specialisaties en natuurlijke afvloeiing , waardoor je constant nieuwe aanleveringen moet hebben. Verder is de verdeling van de artsen een even belangrijke factor, omdat je gebieden hebt waar er 10.000 tot 40.000 mensen wonen, maar waar er helemaal geen artsen gestationeerd zijn. Dat is een zaak waarnaar de overheid zou moeten kijken, te weten het feit dat artsen teveel gecentraliseerd zijn. Misschien moet er daaraan gewerkt worden om meer artsen in verre gebieden te plaatsen, zoals de districten. Je kan ook potentiele medische studenten uit de districten motiveren hun diensten in hun district aan te bieden. De overheid zal in principe meer opleidingsplaatsen in de districten Marowijne, Nickerie, Saramacca en Coronie beschikbaar moeten stellen, zodat genoeg artsen aanwezig zijn. Dat is pas op beleidsmatig niveau de zaak bekijken”, aldus Ramadhin.
NK

error: Kopiëren mag niet!