Soedeshchand Jairam: “Uitstel Alcoakwestie is ernstige situatie”

In de optiek van Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens leider van PV 2020, is het op de lange baan schuiven van de Alcoakwestie een zeer ernstige situatie. Op dinsdag jl. zou de regering verantwoording moeten afleggen aan De Nationale Assemblee (DNA) over de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam, echter werd de vergadering uitgesteld. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert Jairam dat het steeds duidelijker tot uiting komt dat het parlement miskend wordt en dat de belangen van het volk op het spel zijn. “We zien dat het parlement genegeerd wordt door de regering, terwijl de Brokopondo-overeenkomst juist door het parlement gewijzigd kan worden. We zien vaak dat het parlement ook in andere gevallen niet wordt betrokken en dat de regering altijd zelf wil beslissen wat er moet gebeuren.”
Om deze vicieuze cirkel van machteloosheid van de 51 volksvertegenwoordigers te doorbreken, is het van belang om het regeringsstelsel te wijzigen. Volgens Jairam is het huidig systeem niet “normaal”. Hij licht toe dat dit ervoor zorgt dat elke president de bevoegdheid meekrijgt welke te vergelijken is met die van een dictator. “Ook als het parlement wetten goedgekeurd, kan de president het besluit nemen om die wetten niet af te kondigen. De president is bovendien de voorzitter van een politieke partij en dat is tegenstrijdig; in het parlement moet je als regeringsleider verantwoording afleggen. We zouden een systeem moeten hebben van een minister-president die de regeringsleider zou vormen om te voorkomen dat de president de volledige macht bezit.”
Jairam merkt op dat er binnen het huidig systeem nauwelijks een scheiding merkbaar is tussen de Bestuurlijke en Wetgevende macht. De Wetgevende macht, welke bij de DNA ligt, dient ongebreidelde toegang te verschaffen tot het budgetrecht, recht van interpellatie, enquêterecht en vragenrecht. “Wat we zien, is dat ons parlement geen enquêterecht heeft. Met dit recht kunnen parlementariërs onderzoek verrichten naar bijvoorbeeld de Alcoakwestie en corruptievraagstukken door een commissie samen te stellen. Maar dit gebeurt thans niet.” Het gebrekkige regeringsstelsel zorgt derhalve ervoor dat het parlement niet kan functioneren zoals dat hoort te zijn. Op deze manier is de Alcoakwestie verworden tot één die veel schade zal toebrengen aan de economie en toekomst. “Het lijkt alsof de DNA behalve het kiezen van een president geen rol meer heeft. We zijn geconfronteerd met een situatie waarbij het volk wel vertegenwoordigd is in het parlement, maar totaal machteloos is tegenover de regering. En hierin moet er verandering komen”, aldus Jairam.
KSR

error: Kopiëren mag niet!