Studenten en leerkrachten verzetten zich tegen opdoeken ACI

Studenten en docenten van het Albert Cameron Instituut (ACI) hebben maandag geprotesteerd tegen het besluit van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur om het ACI op te doeken en ingaande het komend schooljaar onder te brengen op het complex van het Algemeen Pedagogisch Instituut (API). Het protest van de schoolbevolking van het ACI wordt gevoerd omdat het Minowc, de school en de leerkrachten pas donderdag jongstleden op de hoogte heeft gesteld van het een en ander. Leerkrachten en studenten hebben aangegeven, dat zij zich ernstig zorgen maken over de nieuwe behuizing. ‘Het is bekend, dat het API al jaren uitpuilt. Gevreesd wordt, dat met de studenten en leerkrachten van het ACI erbij de het onderwijsproces bemoeilijkt zal worden.
Minder inschrijvingen op het ACI
Het ministerie is voornemens om het gebouw van het ACI te benutten om er een dependance van het IMEAO-2 onder te brengen. De toestroom van IMEAO- studenten afkomstig uit Paramaribo-Zuid en het district Wanica is groot en moet er naar onderdak gezocht worden. De bouw van een extra vleugel op het terrein van het Imeao-2 is al langer dan een jaar gaande en nog steeds niet afgerond. Aan de andere kant stelt het Ministerie zich op het standpunt, dat het aantal studenten dat zich inschrijft op het ACI steeds minder wordt. De laatste twee jaren zijn er zelfs geen enkele inschrijving geweest.

error: Kopiëren mag niet!