No rij tranga; hardrijders zijn doodrijders

1No rij tranga_ hardrijders zijn doodrijdersHet hoofd van afdeling Verkeer, inspectrice Elisabeth Shepperd, was woensdag een van de sprekers bij de launch van de Verkeerveiligheidsmaand. Het motto was “No rij tranga, hard rijders zijn doodrijders”. In haar speech benadrukte Shepperd dat het afgelopen jaar tot nu toe niet het verwachte resultaat voor wat de verkeersveiligheid betreft, heeft gebracht. De doorsnee weggebruiker vindt dat de verkeersonveiligheid onacceptabel hoog is. De gevolgen van de onveiligheid in het wegverkeer, vooral bij de personenauto’s zijn aanzienlijk; zeker als die vergeleken worden met vrachtwagens en bussen, waarin de risico’s veel lager liggen en waarin jaarlijks minder slachtoffers vallen. Volgens Shepperd vormen naast de voetgangers, de tweewielers en met name de bromfietsers en fietsers de meest kwetsbare groep. Zij maakte een vergelijking met auto’s, waarbij de autobestuurders nagenoeg geen bescherming bieden aan fietsers en bromfietsers. “De inrichting van de infrastructuur is momenteel in Suriname ook een factor van belang welke de verkeersonveiligheid vergroot. Het wegmeubilair biedt in vele opzichten geen zekerheid bij deelname aan het verkeer. Vele wegen hebben wel een kwaliteitsverbetering ondergaan, maar zij ontberen vooral bij de wegkruisingen, de zo noodzakelijke sorteervakken en andere verkeersmeubilair”, stelt Shepperd.
Zij vindt dat slechte onderlinge communicatie bij zulke wegkruisingen maakt dat zaken verkeerd worden uitgevoerd, vooral door bromfietsers, met alle nare gevolgen van dien. In vergelijking met de dodelijke slachtoffers, en wel in de periode januari tot en met juli 2017, blijkt dat het risico betrokken te raken bij een aanrijding is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018; nu zijn er al 42 doden te betreuren. De wijze van deelname aan het verkeer heeft grote invloed op het aantal slachtoffers. Shepperd somde 3 meest in het oog springende gevolgen op, te weten het rijden zonder een geldig rijbewijs, het rijden onder invloed van drank of drugs en het rijden met een te hoge c.q. niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid.
De traditie leert dat de politie geroepen is om de verkeersveiligheid te garanderen. Deze stelling betwist Shepperd en gaf mee dat het traditionele beeld van de politie als “de enige veiligheidsproducent” moet worden doorbroken. Met de beschikbare middelen tracht de politie de naleving van de verkeersregels af te dwingen of om te voorkomen dat de verkeersregels worden overtreden.
De politie in het algemeen, maar de verkeerspolitie in het bijzonder zal onder alle omstandigheden trachten de haar opgedragen taken uit te voeren en samen met de gemeenschap te werken aan duurzaam veilig verkeer.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!