Partijen oppositie bundelen in Alcoa-kwestie

Om te redden wat er nog te redden valt, zullen partijen in de oppositie een gezamenlijk traject uitzetten in de Alcoa-kwestie. Maandag hebben hearings in Grun Dyari plaatsgevonden met diverse parijen. Tijdens de hearings met de ABOP, DOE en PALU is overeengekomen om eensgezind deze issue te benaderen en er alles aan te doen om de beste resultaten voor Suriname uit te halen. Intussen is er ook gesproken met de PL en VHP.
Bij de hearings waren namens de ABOP, de ondervoorzitter Marinus Cambiel en parlementariër Diana Pokie aanwezig, terwijl de partij DOE werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Steven Alfaisie en assembleelid Carl Breeveld. Van de PALU was de voorzitter Jim Hok en commissaris Melvin Heinez aanwezig. Besloten is dat er een traject zal worden uitgezet waarbij NPS-voorzitter Gregory Rusland de verdere orientatie binnen en buiten DNA kan coordineren ns. partijen in de Alcoa-kwestie.
Rusland zegt dat deze standpunten niet vanuit een NPS bril slechts benaderd zullen worden, maar dat de gezamenlijke visie van alle partijen van belang is. Om die reden zijn de gesprekken met de partijen gestart. Deze gespreksronden zullen zich volgens hem niet slechts beperken tot partijen binnen de politiek, maar ook buiten parlementair zullen groepen en deskundigen gehoord worden. “Wij gaan kijken hoe wij het beste voor Suriname eruit kunnen halen.”
Volgens Rusland is het van belang dat de partijen versterkt worden met input van diverse organisaties om ervoor te zorgen dat Suriname er beter van afkomt. In de komende periode zal een strategie worden uitgezet, waarbij een lijn in de Alcoa-kwestie gevolgd kan worden. Deze lijn zal afhankelijk van de opstelling van de regering steeds worden bijgesteld. Rusland benadrukt dat het uiteindelijke doel in deze is om het belang van Suriname na te streven. Partijen zijn van oordeel dat de documenten behorende bij de gewijzigde MOU, zoals toegezegd door vice-president Ashwin Adhin, nog deze week naar het parlement worden gestuurd.
Rusland meent dat er niet gesold mag worden met de positie van DNA. De constitutionele basis van het parlement is geschaad en ook op dat punt zullen standpunten worden ingenomen door parijen. De NPS, ABOP, DOE en PALU zeggen als uit een mond dat behoud van de sector een belangrijk uitgangspunt is. Het nationaal karakter in deze is van eminent belang.

error: Kopiëren mag niet!