Politie wil uit Fiso

Frontfoto 1Korpschef en minister piepen op alv

Op de algemene ledenvergadering (ALV) van de politie hebben de leden toegestemd om uit het Functie Informatie Systeem van de Overheid (Fiso) te treden. De leden hebben zich tijdens deze rumoerige vergadering verzet tegen de onderhandeling van de verhoging binnen 25%. Deze 25% betekent een achteruitgang op hun salaris. Dit is de reden waarom de politie uit de Fiso wil gaan. De politie heeft bijkans een jaar aan de bel getrokken over hun herwaardering, echter bleek dat dit steeds op lange baan werd geschoven door de autoriteiten. Kort voor de aanvang van de alv kwamen de korpschef Roberto Prade en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie aanlopen. Beiden namen plaats, waarna de korpschef de leden toesprak. Bij die gelegenheid deed de korpschef een beroep op de leden om de SPB te ondersteunen, althans de instructie van de bond te volgen. Prade maakte deze opmerking, omdat hij ook eens als manschap heeft gediend. Volgens Prade zullen de leden veel voordelen behalen indien zij in een goed verband zullen samenwerken. Het vermoeden bestaat dat de minister en de korpschef de hitte reeds hadden gevoeld dat de politie van plan was om het werk lam te leggen. Afgelopen week hebben de ontevreden leden een brief gericht aan de Surinaamse Politiebond (SPB) met het dringend verzoek dat zij een spoed alv moeten uitschrijven. De bond heeft binnen twee dagen op het schrijven gereageerd en belegde donderdag de alv.
Voor de aanvang van de vergadering heeft de bond een gesprek gehad met vicepresident Ashwin Adhin. De vicepresident heeft zich bereid verklaard om de politieorganisatie een loonsverhoging van 25% te geven. De leden hebben dit voorstel van Adhin afgewezen. De bond stelde een verhoging van 150%. Uiteindelijk werd besloten om uit Fiso te treden. Dit voorstel is een van de eisen van het wensenpakket. Om dit alles in orde te maken heeft men drie weken tijd geboden. De bond moet binnen deze termijn een functieanalyse maken van alle rangen binnen het korps. De motie is ook aangenomen. De leden hebben een deadline gesteld van 3 weken. Op 16 augustus komen de leden weer bij elkaar. De bedoeling van deze actie is dat de politie eind september een verhoging moet merken in hun salaris anders gaan zij het werk lam leggen. Een dag voor de alv is ook gesproken met de minister Getrouw.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!