Stef Blok “Failed State” door Islamitische telescoop

Stef, bedankt voor de eerlijkheid welke jij de wereld hebt laten zien c.q. inzien. Waarschijnlijk zit ergens diep in de genen van de nazaten van de kolonisators dat zij graag een overzichtelijke groep willen hebben om samen te jagen op mensen die niet op hun lijken ( in dit tijdperk met name moslims ? ) om hun eigen land te onderhouden c.q. tot ontwikkeling te brengen. En dat de nazaten van deze kolonisators niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met voor hun onbekende mensen. Deze afgeleide hypothese, op basis van de zeer eerlijke quasi wetenschappelijke theorie van de minister van Buitenlandse zaken van een land dat deel uitmaakt van o.a. de internationale gemeenschap, verklaart heel veel: de internationale jacht op moslims ( onder de dekmantel van terrorisme ); de rollen van zwarte piet en sinterklaas; de achter gesteldheid van allochtonen in Nederland etc. Minister Stef Blok, u gaat de geschiedenis in als de eerste minister die ooit een eerlijke theorie heeft geformuleerd over de multiculturele wereld. Proficiat!
Minister Stef Blok heeft met zijn theorie ook antwoord gegeven op vele (on)duidelijke vragen m.b.t. de multiculturele samenleving van o.a. Nederland. Het is o.a. duidelijker ( lees: bevestigd ) geworden ( vanuit een Nederlandse wetenschappelijke politieke bril ) waarom de Bijlmermeer er niet uit ziet als Lage Zwaluwe; de ( bijna ) te verwaarlozen vertegenwoordiging van allochtonen in de politiek; de duidelijk etnische opdeling tussen handarbeid en hoofdarbeid etc. Dit, in schril contrast met het voorbeeld dat het Nederlands Koningshuis aan Nederland zelf geeft: een geslaagd, harmonieus en liefdevol multicultureel samenlevingsverband. Blok, u zal moeten blokken om dit te ontkennen.
Het ander deel van de ”Theorie van Blok’’ ( Houd er wel terdege rekening mee, dat minister Blok twee zaken door elkaar haalt: de multiculturele samenleving en een ‘failed state’. ) gaat over de ‘failed state’. Bij een ‘failed state’ is het gezag van de staat in grote mate afwezig, door het voorkomen van o.a. criminaliteit, corruptie, bureaucratie, zwarte handel etc. Welke Surinamer dit ontkent, maakt zichzelf natuurlijk onsterfelijk belachelijk. Je hoeft maar o.a. de dagbladen open te slaan… Je zal ook schizofreen moeten zijn om te ontkennen dat er geen discriminatie in Suriname is. (Geen oorlog = vrede?) Enkele van de legio, (on)zichtbare voorbeelden: Loop ongeacht welk ministerie binnen. Als je de staf van het ministerie hebt gezien, dan mag je met 100 procent zekerheid raden hoe de minister eruit ziet. Wanneer zal de president van Javaanse of Hindoestaanse kom af zijn? Wanneer zal de Korpschef iemand zijn met een andere haardos? Het continue verwijzen naar een voorbeeld dat een moskee naast een synagoge staat ( het is goed maar mag nu meer diepgang en inhoud gaan krijgen) is niet zaligmakend en kan ook zoveel betekenen als niets. Beton naast beton? Liefde naast liefde? Liefde naast gemaskeerde haat? Gemaskeerde haat naast gemaskeerde haat? Ik heb o.a. tot nog toe nooit gehoord dat de Surinaamse Joodse gemeenschap haar afkeuring heeft uitgesproken over het feit dat Israël o.a. ongestraft doorgaat om miljoenen onschuldige moslims en zelfs onschuldige baby’s en kinderen naar het hiernamaals te helpen om slechts hun land in te pikken. Zelfs de Verenigde Naties ( een niet religieuze organisatie ) heeft Israël op verscheidene momenten op haar onrechtvaardig c.q. agressief handelen moeten wijzen. Dit alles betekent niet dat Suriname niet goed bezig is, maar wij moeten, om verder te kunnen groeien, wel de basale uitgangspunten van enige realiteitszin in acht nemen. De uitspraken van “Stefje” mogen niet al te serieus genomen worden, omdat hij geenszins voor rolmodel kan staan voor Nederland. Wij hebben ook de Minister President Mark Rutte aan het werk gezien.
Stef, tot slot wil ik jou oprecht adviseren om objectief ( niet als een Wilde ) te lezen over de daadwerkelijke Islam ( alleen ter verbreding en verdieping van jou multiculturele kennis ). De Islam is namelijk Het voorbeeld van de geslaagde multiculturele samenleving. Een ieder is oprecht gelijk bij Allah (swt). Stef, … je hebt de multiculturele wereld voor Blok gezet !
N. Walie Taus

error: Kopiëren mag niet!