Geen DNA-vergadering deze week over Alcoa

Mahinder Jogi
Mahinder Jogi
Jogi: ‘Simons collaboreert met de regering’

Ondanks een belofte van de leiding van De Nationale Assemblee aan leden van het college, het Actiecomité Alcoa en de pers, zal er deze week geen openbare vergadering worden uitgeschreven om de stand van zaken rondom de kwestie Suralco/Alcoa te bespreken. “Ondanks haar exclusieve recht om DNA-vergaderingen uit te schrijven, weigert zij dat te doen. Het is nu duidelijk dat de parlementsvoorzitter met de regering collaboreert en meewerkt aan de ondermijning van De Nationale Assemblee”, zegt een zeer gebelgde VHP-assembleelid Mahinder Jogi aan Dagblad Suriname. De politicus, die tijdens de huishoudelijke vergadering dinsdag nog gepleit heeft voor een vergadering donderdag (vandaag), benadrukt dat hij steeds de indruk krijgt dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de regering achter gesloten deuren samenwerken om de volksvertegenwoordiging aan de lijn te houden. “Zij had vorige week stoere taal gesproken en gezegd dat zij deze week niet op de regering zou wachten en zeker een vergadering zou uitschrijven. Nu is zij misleidend bezig en lapt deze belofte aan haar laarzen. Wij willen weten wat de gevolgen en consequenties zijn voor het Surinaams volk. Het moet niet zo zijn dat wij na de ontmanteling van de Paranam raffinaderij ontdekken dat alle goed zaken zijn meegenomen en wij maar moeten bekijken hoe wij de overgebleven rommel opruimen”, aldus de politicus.
Regering wordt steeds in bescherming genomen
Jogi voert aan dat hij op 10 juli indringende vragen heeft gesteld over Alcoa en de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst. Toen werd aan hem medegedeeld dat er gewacht wordt op een antwoord van de regering op de brief die De Nationale Assemblee heeft verstuurd. Geerlings-Simons deelde ook mee dat de regering aangekondigd heeft dat vóór eind juli de gewijzigde Brokopondo Overeenkomst naar De Nationale Assemblee wordt gestuurd. Nadat Alcoa op 19 juli in een verklaring duidelijk maakte dat zij de ontmanteling van de Paranam raffinaderij pleegt met goedkeuring van de presidentiele onderhandelingscommissie, bracht hij dit op dezelfde dag tijdens het comité-generaal onder de aandacht van de volksvertegenwoordiging. “Ik drong erop aan om tenminste aan het einde van de vergadering te praten over de ontmanteling en wat er precies buiten het gezicht van het parlement gebeurt, maar dat werd ook geweigerd. Waar is de inspraak van het parlement? De regering wordt steeds in bescherming genomen”, stelt de VHP’er.
A regering no wani controle!
Met de track-record van de regering de afgelopen drie jaren in deze kwestie, concludeert Jogi dat er nu ook geen antwoord is op de vele vragen die zowel binnen als buiten het college zijn gesteld. “Zoals de zaken aan toegaan, worden niet de belangen van het land gediend, maar persoonlijke belangen. Ontmanteling gaat gemoeid met veel geld. Vermoedelijk zijn er dan personen die er baat bij hebben dat het parlement niet bemoeit. A regering no wani controle!”, stelt Jogi.
DNA heeft nu eigen vertegenwoordiger in presidentiele onderhandelingscommissie
De intentieverklaring met Alcoa is in december 2015 besproken en verworpen in De Nationale Assemblee. Volgens Jogi moest het parlement uiteindelijk uit een brief van NH-minister Regillio Dodson naar Alcoa begin 2017 vernemen dat de regering op basis van de afgewezen Memorandum of Understanding (MOU) doorgegaan is met onderhandelen. Nu gebeurt wederom een soortgelijke situatie met de ontmanteling van de Paranam raffinaderij, waardoor het gezag van het parlement in feite voor de tweede keer is ondermijnd. Volgens Jogi blijkt dat de DNA-voorzitter ook een eigen vertegenwoordiger zitting heeft laten nemen in de presidentiele onderhandelingscommissie. “Stel dat de regering haar inderdaad geen informatie geeft, dan heeft zij wel haar eigen persoon daar die aan haar kan rapporteren. Aan de hand van die informatie moet zij de regering nu wel tot de orde roepen”, aldus de VHP’er.
Coalitie en oppositie niet meer op één lijn
Hoewel coalitie en oppositie vanaf 2015 op één lijn waren voor wat deze kwestie betreft, blijkt volgens Jogi dat de meningen nu sterk verdeeld zijn. “De oppositie vindt dat de regering verplicht moet worden om terstond naar het parlement te komen en verantwoording af te leggen. De fractieleider van de NDP, Andre Misiekaba, vindt dat wij de regering meer ruimte moeten geven. Hij heeft een reden gezocht om de regering te beschermen”, aldus de politicus.
Faisel Rasoelbaks

error: Kopiëren mag niet!