HVB installeert twee kermen in Nickerie

1HVB installeert twee kermen in  Nickerie“We gaan onze ontwikkeling niet laten ophouden door op hol geslagen Nederlandse politici, die vinden dat ons land een ‘mislukte staat’ is. Ondanks de vele uitdagingen die we onder andere hebben op het gebied van criminaliteit en corruptie, mogen we gelukkig vertrouwen op een sterk en centraal overheidsgezag. We staan bekend als een klein vredelievend land, waar alle etnische en religieuze groepen in harmonie met elkaar omgaan, ondanks onze politieke verschillen. Dit is het hoogste goed dat ons als Surinamers bindt en dat we verplicht zijn als erfenis achter te laten voor de volgende generaties. En een toevallige minister Blok gaat daaraan niets kunnen veranderen. Nederland heeft al haar handen vol met haar eigen integratieprobleem”, aldus HVB-partijleider Raymond Sapoen bij de installatie van twee kernen te Groot Henar en kern Sidoredjo het afgelopen weekend te Nickerie. Eenheid in verscheidenheid vormt de basis van onze politieke missie, vandaar dat de partij de structuren niet opdeelt in etnische presidia maar iedereen de gelegenheid krijgt te participeren in partijorganen, ongeacht etnische afkomst.
Partijvoorzitter Mike Noersalim gaf bij de installatie van kern Sidoredjo toe dat inderdaad ‘… foeroe sma lasi vertrouwen in politiek nanga politiek partij’, en dat het een taak is van alle politieke partijen om dit wantrouwen weg te werken. “Laten we alvast geen zaken beloven die we niet kunnen realiseren. Laten we niet stelen en laten we ons als hervormingspartij sterk maken voor enkele zaken, die al decennialang een rem zijn op onze ontwikkeling en echt hervormd moeten worden. Het wazig en corruptiegevoelig systeem van gronduitgifte is ondanks de goede voornemens van opeenvolgende ministers een zaak die ons allemaal frustreert en hoognodig hervormd moet worden”, aldus Noersalim. De voorzitter verwelkomde de nieuwe leden, die voornamelijk uit jongeren bestaat, en drukte hen op het hart ondanks de moeilijke periode, altijd solidair en dienstbaar te zijn naar vooral de sociaal kwetsbare jongeren uit het district. Het ligt in de bedoeling om voor de aftrap van de verkiezingscampagne dit jaar, in augustus het afdelingsbestuur Nickerie te installeren en een aanvang te maken met de vestiging van het partijcentrum in het westelijk district.

error: Kopiëren mag niet!