Ivan Fernald: ‘Parlement is geen ‘futu boi’ van regering’

De verklaring van Alcoa brengt eens te meer pijnlijk tot uitdrukking dat de huidige regering Bouterse –Adhin een loopje neemt met het parlement. Alcoa onthult dat er een akkoord is bereikt met de Surinaamse regering om de Suralco- raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen. Dit is vervat in een memorandum of understanding (MOU) . Deskundigen zoals de heren Viren Adjodia, Roy Shyamnarain en Danny Lachman hebben publiekelijk aangetoond dat in de MOU de belangen van Suriname nauwelijks worden gewaarborgd. Het uitgangspunt moet zijn: het behoud van de bauxietindustrie voor Suriname. Derryck Ferrier heeft zich openlijk verzet tegen de ontmanteling van de raffinaderij. DNA heeft met algemene stemmen de MOU afgewezen en de regering gevraagd wederom aan de onderhandelingstafel te zitten. Dit stelt Ivan Fernald in een verklaring.
Constitutionele crisis
Het is onverteerbaar dat de regering het besluit van de DNA naast zich neerlegt en de Alcoa goedkeuring verleent de MOU uit te voeren. Een grovere miskenning van het Surinaamse volk is niet denkbaar. In feite is er een constitutionele crisis ontstaan. Het parlement brengt de soevereine wil van het volk tot uitdrukking. Dat wordt nu genegeerd.
Bakzeil halen
De oppositie wordt monddood gemaakt want er wordt niet geluisterd naar de kwaliteit van de bijdrage maar er wordt gelet op de meerderheid. Een ferm standpunt van DNA moet ingenomen worden. Maar zoals het zich laat aanzien zullen DNA leden die gelieerd zijn aan de coalitie niet de politieke moed en durf hebben om de president rekenschap te vragen. Zij zullen zeer waarschijnlijk hun standpunt herzien en gedwee (als loopjongens) de nieuwe instructies van hun politieke leider uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!