RvC Hakrinbank reageert op uitlekken interne informatie

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de Hakrinbank informeert de Raad van Commissarissen (RvC) de Surinaamse gemeenschap in het belang van de vennootschap alsvolgt:
Een belangrijke taak van de RvC is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap.
Alle belangen worden door de Raad zorgvuldig afgewogen, waaronder de belangen van alle aandeelhouders, werknemers, rekeninghouders, crediteuren etc.
De RvC verklaart dat de belangen van de vennootschap door competente raadsleden worden behartigd die periodiek eveneens door de Centrale Bank van Suriname worden getoetst op basis van diverse criteria waaronder deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit.
De RvC betreurt het ten zeerste dat er buiten haar weten vertrouwelijke interne informatie is uitgelekt en publiekelijk is besproken.
Ten overvloede wordt benadrukt dat de Raad haar toezichthoudende taken op een professionele wijze uitoefent zonder partij politieke inmenging.
Wij garanderen alle relaties en belanghebbenden van de Hakrinbank dat de Raad een prudent toezicht zal blijven uitoefenen in het belang van de vennootschap en de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!