Pompen India overgelaten aan grillen weersomstandigheden

1DOEKHIE Pompen India overgelaten aan grillen weersomstandighedenEen deel van de 19 pompen die indertijd door de Indiase overheid aan Suriname is gedoneerd, is blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen. Deze zijn namelijk buiten en niet in een overdekte loods.
Hoofdbestuurslid van de NDP tevens parlementarier uit Nickerie, Rachied Doekhie, is niet te spreken over deze lakse houding van de raad van commissarissen bij de SML. ‘Bepaalde mensen wilden het werk hebben om te transporteren, maar hebben deze niet gekregen. Daarom gaan ze zo laks ermee om’, zegt hij fel. ‘Ze kunnen niet jatten, ze kunnen niet verdienen daarom doen ze zo.’ De politicus zegt met klem dat de SML een staatsbedrijf is dat de rijstbouw ten goede moeten komen. Helaas wordt dit niet volop benut, omdat slechts enkele personen uit zijn op ‘geld maken’. Volgens informatie vanuit Wageningen is een deel van de pompen wel in een loods. Het overig deel kan niet geherbergd worden vanwege een technisch probleem. Er zou geen zwaar materieel aanwezig zijn om die te verplaatsen in de loods. Volgens informatie zou een dragline van kleiner format nodig zijn om deze handeling te verrichten. Volgens deze insiders zijn zij zich bewust van wat de nadelige gevolgen zullen zijn voor Suriname. Hen rest dan ook geen andere keus dan zich stil houden en de kat uit de boom kijken wat de vervolgstappen zullen zijn. ‘We weten het niet. Het is LVV die ervoor moet zorgen dat de pompen in een loods worden geplaatst.’
Dit argument vindt Doekhie niet valide. ‘Wageningen heeft zoveel machines om die pompen te verplaatsen. Ze zijn toch verplaatst uit het voertuig waarmee ze zijn gebracht?’ stelt hij retorisch de vraag. Doekhie schroomt er niet voor aan te geven dat de loodsen die Wageningen rijk is, voor privé doeleinden worden gebruikt. ‘Maar ja, mensen hebben geen jnang kunnen maken daarom liggen die machines nu links en rechts.’
Het feit dat een deel van de pompen buiten staat, heeft tot nadelig gevolg voor Suriname dat de garantie komt te vervallen. De president-commissaris van de Stichting Machinale Landbouw, Robby Mahespalsingh, geniet beslist geen schoonheidsprijs wanneer deze materie aan de orde worden gesteld dat een deel van de pompen blootgesteld zijn aan de grillen van de weersomstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat de garantie op de machines die door India geboden zou moeten worden, komt te vervallen. Mahespalsing wordt vooral ervan verweten oude machines in de loods voorkeur te laten genieten boven de nieuwe pompen die door India zijn gedoneerd aan Suriname. Ook zou hij de overige loodsen gebruiken voor privé doeleinden.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!