Gajadien: ‘Getrouw heeft gelogen’

1Pg niet gekend bij besluit ontbinding Counter Terrorism Intelligence UnitPg niet gekend bij besluit ontbinding Counter Terrorism Intelligence Unit

Justitieminister Stuart Getrouw heeft niet met de procureur-generaal (pg) afgestemd alvorens de Counter Terrorism Intelligence Unit op 25 juni is ontbonden. Dit zegt pg Roy Baidjnath Panday om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. De bewindsman zei dinsdag in De Nationale Assemblee dat hij de unit niet heeft ontbonden, maar slechts de politiemannen die deel uitmaakten van deze unit heeft onttrokken na overleg met de procureur generaal. De OM-topman stelt dat de bewindsman slechts tijdens een kennismakingsgesprek aandacht vroeg over het handelen van enkele leden van het team. VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat er consequenties verbonden moeten worden aan ‘deze leugenachtige verklaringen’ van de minister in ’s landsvergaderzaal. “De minister heeft in het parlement gelogen”, zegt Gajadien aan Dagblad Suriname. Hij vermoedt dat Getrouw in opdracht van zijn meerdere, in deze president Desi Bouterse, heeft gehandeld.
Unit heeft bijgedragen aan onderzoek ernstige strafbare feiten
Baidjnath Panday zegt dat deze unit met buitenlandse rechtshandhavingsdiensten bijgedragen heeft aan het verkrijgen van informatie welke effectief is toegepast in de opsporing van enkele ernstige strafbare feiten. Hieronder vallen de duikbootzaak, het drugsvliegtuig in Saramacca alsook in het onderzoek met betrekking tot de terreurverdachten. Gajadien vindt dat Getrouw met de onttrekking van deze leden in feite is gaan interveniëren in lopende strafrechtelijke onderzoeken en rechtszaken. Hierdoor zijn al deze onderzoekingen in feite op nul teruggebracht. “Het ziet er meer dan uit dat deze unit voornamelijk ontbonden is ter voorkoming van verdere onderzoek van de duikbootkwestie. Er is materiaal aangevoerd om deze duikboot hier te lande te monteren, maar slechts buitenlanders zijn in deze zaak aangehouden. Dat roept enorme bevreemding op”, stelt de VHP’er. De krant verneemt dat er een vervolgdossier is in deze kwestie, maar dit vanwege de ontbinding van de unit niet verder is gebruikt.
Getrouw moet portefeuille ter beschikking stellen
Gajadien voert aan dat dit soort optredens van bewindslieden binnen het hoogste college van staat niet geaccepteerd kunnen worden. Getrouw zou in dit geval per direct zijn portefeuille ter beschikking moeten stellen aan de president. “In elke geciviliseerde samenleving kunnen dit soort gedragingen niet door de beugel. In Nederland is de minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, ook opgestapt nadat hij had gelogen over een bijeenkomst met Russisch president Vladimir Poetin. De NDP-fractieleider Andre Misiekaba heeft de uitspraken van de Nederlandse minister Stef Blok over Suriname veroordeeld. Ik hoop dat Misiekaba ook de uitspraken gedaan door Getrouw in de DNA veroordeelt”, aldus de VHP’er.
Dagorder Prade: Wel ontbinden van unit
Uit de dagorder van waarnemend korpschef Roberto Prade blijkt dat het wel om het ontbinden van de unit gaat. Dit is ook wat aan de leden op 25 juni door hem is medegedeeld. De krant verneemt dat de politiebaas de leden heeft voorgehouden dat hij in opdracht van hoger hand handelt en dat zij elders te werk zullen worden gesteld. “Als Prade gehandeld heeft op instructies van de minister van Justitie en Politie moet duidelijk worden. De minister moet in ieder geval aangeven op basis van welke hogere hand hij de opdracht heeft gegeven. Hij heeft niet afgestemd met het OM, dan is in deze de president de hogere hand. De minister is verantwoording verschuldigd aan de president”, aldus de politicus.
Ernstige insinuaties
Getrouw zei dinsdag dat hij de procureur-generaal heeft aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen en politiemannen toe te voegen aan de unit, maar deze moeten een goede screening en monitoring ondergaan. Hij wil met integere mensen te maken hebben. Gajadien vindt dat de minister ernstige insinuaties doet naar politiemannen die het werk hebben gedaan in de unit. Door zulke uitspraken te doen worden de mensen in een negatief daglicht geplaats en wordt de integriteit van deze wetsdienaren aangetast.
Leugens over herkomst onderschepte 1850 kilogram cocaïne
Gajadien benadrukt dat de bewindsman ook gelogen heeft ten aanzien van het onderzoek van de 1850 kilogram cocaïne, die onderschept is door Spaanse autoriteiten. Getrouw zei op 10 juli in het parlement dat deze lading niet uit Suriname afkomstig is, maar Brazilië. Dinsdag deelde de minister mee dat de Spaanse regering een rechtshulpverzoek heeft gedaan in deze zaak en dat hij het heeft doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. Nadat Gajadien hem hiermee confronteerde, zei Getrouw dat hij deze vraag op een later tijdstip zal beantwoorden. De krant heeft getracht reacties van zowel de Juspol-minister als de waarnemend korpschef los te krijgen. Bij het ter perse gaan van de krant waren beide personen echter niet bereikbaar voor commentaar.
Faisel Rasoelbaks

error: Kopiëren mag niet!