79 leerlingen OS Zinnia participeren aan eindtoets

Op OS Zinnia participeren 79 zesdeklassers aan de eindtoets welke woensdag van start is gegaan. Op woensdag werden de vakken Tekstbegrip, Hoofdrekenen en Aardrijkskunde geëxamineerd. Vandaag staan de vakken Redactie/Rekenen & Cijferen en Geschiedenis op het programma. Op vrijdag, de laatste dag van de toets, worden de leerlingen geëxamineerd in Algemene Taalkennis en Natuuronderwijs. De resultaten hiervan worden op 15 augustus 2018 bekendgemaakt. Claudia Defares, onderwijsgevende van de O.S Zinnia, vertelt in gesprek met Dagblad Suriname dat tekstbegrip en rekenen anno 2018 nog steeds tot de struikelvakken behoren. “Dit komt doordat de kinderen niet voldoende lezen en dat heeft uiteindelijk ook effect op rekenen; als er bijvoorbeeld staat om op te tellen, zien we dat de kinderen juist aftrekken”, licht Defares toe. Zij benadrukt dat de leerlingen wel de nodige ondersteuning krijgen. Defares merkt op dat de ouders er ook alles aan doen om hun kinderen thuis te assisteren met de leerstof.
Defares betreurt het dat de Onderwijsminister, Lilian Ferrier, alle leraren over dezelfde kam scheert. Het verwijt dat leraren onbevoegd zijn, gaat bij Defares totaal niet op. “Men zegt altijd wie de schoen past, trekt hem aan. Alhoewel deze ‘schoen’ mij niet past, hindert deze uitspraak mij vreselijk. De minister had tenminste kunnen aangeven dat er sier- en werkpaarden voorkomen, maar ze heeft de leerkrachten in het algemeen besproken.” Hierdoor is er een gevoel van onbehagen ontstaan. De werkpaarden zijn diep geraakt door de uitlatingen van de minister. “Ik heb bewust gekozen voor dit beroep en ik zet me volledig in voor de kinderen. Men ziet alles zo simpel, maar voor een klas staan van 08:00 uur tot 13:00 uur met ongeveer 40 kinderen is niet gemakkelijk.” Defares voert aan dat het overduidelijk is dat de onderwijsgevenden in Suriname niet op een gepaste wijze gewaardeerd worden. Zij hoopt dat de minister de grote-klassen-problematiek ernstig zal bestuderen, aangezien dit een belangrijk vereiste is om te kunnen geraken tot kwaliteitsverbetering.
KSR

error: Kopiëren mag niet!