VWPU informeert leden vandaag over behaalde resultaten

1VWPU informeert leden vandaag over behaalde resultaten1Het bestuur van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit (VWPU) informeert vandaag de leden over de behaalde resultaten aan de onderhandelingstafel. De vereniging wenst hierom nog niet in detail te gaan rond de behaalde resultaten. “Wij wensen niet dat onze communicatie naar de leden toe via de media gaat”, stelt VWPU-bestuurslid Ryan Nannan tegenover Dagblad Suriname. VWPU wenst onnodige ruis te voorkomen. Er wordt in de wandelgangen van de universiteit al gesproken over mogelijke resultaten van de onderhandeling, maar die zijn volgens Nannan vooral vanuit een negatief oogpunt bekeken.
Duidelijk moet zijn dat er een akkoord bereikt is. Op de ledenvergadering zal gewoon een mededing gebeuren over het behaalde resultaat. Het wordt niet ter discussie gesteld. “Er was een bepaalde eis op tafel. De leden hebben mandaat gegeven om te onderhandelen. Je moet het in een onderhandeling hebben van nemen en geven. Als je alleen wilt nemen, zul je nog langer wachten over zaken. Wij zijn overgegaan tot het tekenen, omdat wij de mening waren toegedaan dat het valt onder wat de leden van ons hebben gevraagd. Deze deal is een goede deal”, meent Nannan.
Het bestuur van de vereniging heeft naar haar oordeel getekend voor iets waar de leden naar hebben gevraagd. Afgelopen zondag werd het akkoord bereikt tussen de VWPU en het bestuur van de universiteit. Het bestuur is door de VWPU eerder verweten van het niet tactvol onderhandelen.
Hierdoor ging het voor de VWPU niet de juiste kant op. Zaterdagmiddag gingen partijen uit elkaar. Zondag werden de gesprekken voortgezet. “Zij hebben heel veel rekenwerk verzet. Dat is een compliment waard. Het zat in de tactische, waardoor de aanpak om te komen tot een oplossing niet de juiste was”, stelt Nannan. Hij stelt tenslotte dat de manier waarop vicepresident Ashwin Adhin de zaak heeft gefaciliteerd, ook positief heeft bijgedragen. Inmiddels is het onderwijsproces op de universiteit strak opgepakt. Er moet een inhaalprogramma worden uitgevoerd voor de in drie weken verloren onderwijsuren.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!