Hanoeman: “Waarom mogen fossielen van NDP wel na hun 60ste hun functie behouden?”

Onlangs kwam ter sprake dat de algemeen directeur van Hakrinbank NV, Jim Bousaid, een dienstbeëindiging moet doorlopen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Alhoewel hij sedert 2016 de 60-jarige leeftijd heeft bereikt, mocht hij tot 2018 zijn diensten voortzetten. Heel abrupt werd meegedeeld dat er geen verlenging hiervan zal plaatsvinden. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet weten dat hij personen niet eeuwig in een bepaalde functie kan laten. Ook het NDP-parlementslid Rachied Doekhie heeft concreet kenbaar gemaakt dat het een gevaar vormt om personen voor een langere periode op een leidinggevende post te laten. Hij sprak daarbij in termen van corruptie. De maatschappijkenner Soenderpersad Hanoeman is zeer verbaasd over de zienswijze van Hoefdraad en Doekhie. In gesprek met Dagblad Suriname daagt hij deze 2 politieke figuren uit om dezelfde theorie ook los te laten op de NDP. “Als zijzelf hebben ingezien dat het beoefenen van een topfunctie na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar nadelig kan zijn en zelfs kan leiden tot corruptie, hoe komt het dan dat president Desi Bouterse tezamen met de overige fossielen van de totale regering nog in een politieke functie zitten?”
In het geval van Bousaid vermoedt de maatschappijkenner dat er politieke motieven schuilen achter de dienstbeëindiging van Bousaid. Tijdens zijn regime als algemeen directeur zijn er namelijk geen nadelige incidenten voorgekomen binnen de bank. “Er is geen enkel moment geweest dat Bousaid Hakrinbank NV in opspraak heeft gebracht.” Desalniettemin wordt onder het mom van pensionering de knoop doorgehakt bij Bousaid. “Als we kijken naar de beleidsmakers worden er constant brokken gemaakt, maar zij worden niet eens op het matje geroepen.”
Voor Hanoeman is het van belang dat de autoriteiten consistent zijn in hun handel en wandel. “Als er staat geschreven dat iemand met pensioen moet gaan, moet het toegepast worden. Maar men moet ook consistent zijn. Anders, wat voor voorbeeld geef je als leider?” Hanoeman merkt op dat er geen wettelijke regels zijn vastgelegd over de leeftijdsgrens van de politieke figuren. Daarom is het hoog tijd dat dit ter sprake wordt gebracht in De Nationale Assemblee (DNA). “Ik zou Hoefdraad een geweldige man vinden als hij publiekelijk alle fossielen binnen zijn partij, zoals Errol Alibux, Eddy Jozefzoon, Henk Herrenberg, Jules Wijdenbosch en Lilian Ferrier, ook de gelegenheid zou geven om met pensioen te gaan”, aldus de maatschappijkenner.
KSR

error: Kopiëren mag niet!