Groot overleg tussen commerciele banken en Centrale Bank op komst

Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, heeft onder andere een genuanceerd beeld geschetst van de activiteiten van banken. Dit na de kritische reacties geconstateerd te hebben over de stappen die de banken hebben moeten nemen om het binnenlands betalingsverkeer efficiënter en transparanter te doen verlopen dan nu het geval is. De directeur heeft bekendgemaakt dat in het kader van verder overleg en verbetering op dinsdag een groot overleg zal plaatsvinden tussen de commerciële banken en de Centrale Bank van Suriname om te praten over de tarieven die de banken in rekening brengen. “Op dit moment is er sprake van een wirwar omdat enerzijds de banken kosten in rekening brengen vanwege de hoge verzetkosten in de eurosfeer, maar aan de andere kant heeft de Centrale Bank sinds kort kosten in rekening gebracht voor het Suriname National Electronic Payment Systeem (Snep) en op de derde plaats proberen de banken door middel van fees hun laag teruglopende rendement aan te passen. We gaan in de komende tijd proberen een stroomlijning te brengen in de aanpassing van tarieven, echter blijft de doelstelling om het giraal betalingsverkeer te stimuleren”, zegt de Hakrinbank-directeur.
Het specifieke bankkarakter brengt met zich mee dat Hakrinbank voortdurend veranderingen moet doorvoeren in het bankbeleid. Dit is noodzakelijk om in te spelen op de wisselende omgevingsklimaat. Bousaid stelt dat door deze wisselingen er weer bijgestuurd moet worden en veranderingen gebracht moet worden in de dagelijkse bedrijfsvoering. “Bij de banken gaan wij de risico’s die inherent zijn aan het bankieren en de belangen van de stakeholders, in kaart brengen en dienen. Om dit doel te bereiken richten wij omvangrijke investeringen in hardware en software en zetten deskundige medewerkers in bij het bedienen van de klant.We doen al deze investeringen en trainingen om te voldoen aan de wensen van het land. Ook moet de bank de nodige winsten maken om de continuiteit van de dienst veilig te stellen. Het is de taak van het management om al deze belangen evenwichtig tegen elkaar af te wegen en borgen”, aldus Boussaid. Met het beleid wordt onder andere gezocht naar een aansluiting bij het wereldwijd toegepaste stelsel van international best practices. De best practices vereisen dat medewerkers gedragsregels in acht nemen waardoor zij in staat zijn klanten en andere stakeholders professioneel en zorgvuldig van dienst te zijn.
NK

error: Kopiëren mag niet!