NJP-leden bezorgd over veiligheid op scholen

De onderwijsperikelen houden vrijwel een ieder bezig. Ook leden van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) hebben op 7 juli 2018 tijdens de openbare NJP-vergadering hun bezorgdheid geuit over de veiligheid rondom de leeromgeving. De jeugdvertegenwoordigers Arvind Chedi en Vince Dalen zijn van mening dat de inspectie opgevoerd moet worden op de scholen. “Jaarlijks moet de inspectie de scholen bezoeken. Ik denk dat we moeten nagaan of ze werkelijk controleren of alles goed is met de kantine en toiletten, vooral in het binnenland. Dat van security is ook van dien aard; de meeste scholen hebben geen omrastering”, vertelt Van Dalen. Volgens Chedi is de beveiliging op de scholen in het district Nickerie geen ernstig issue, aangezien op de meeste onderwijsinstellingen fulltime security guards aanwezig zijn.
Voor Hakiem Lalmahomed is het veiligheidsaspect nogal breed. In zijn betoog legde hij de nadruk op de oude en nieuwe leermethode van het basisonderwijs. “Tot het vijfde leerjaar (derde klas) heb je de nieuwe methode en vanaf het zesde leerjaar (vierde klas) heb je weer de oude methode, waardoor de kwaliteit van zo een leerling in principe in de war wordt geschopt. De kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid daarvan is ook aan het dalen door al die kwesties, die daaromheen hangen, zoals de stakingen van de docenten en het universiteitspersoneel”, beweert Lalmahomed. Emanuel Sanvisie maakte duidelijk dat deze toelichting niet past bij een onderwerp dat betrekking heeft op veiligheid. Lalmahomed deelde mee dat op advies van de ondervoorzitter van het NJP, Dinesh Parag, de vaste commissie van onderwijs binnen het NJP besloten heeft om een rapport samen te stellen voor het Onderwijsministerie.
Mudilawar Amatdaklan kaartte het vraagstuk over pesterijen op de scholen aan. In zijn district Marowijne zijn de scholen verstoken van optimale beveiliging. “Vanaf 18:00 uur tot 07:00 uur is er wel beveiliging, maar tijdens de schooluren is dat er niet in mijn district. De scholen moeten verplicht worden om een veilige omgeving te bieden, welke wettelijk geregeld moet worden”, stelt Amatdaklan. Sanvisie kan zich terugvinden in deze denkwijze. Hij merkt op dat pesterijen een grote trend is geworden op de onderwijsinstellingen. “In Suriname zijn we gelukkig niet zover met het plegen van zelfmoord door pesterijen, maar we hoeven ook niet daarop te wachten. In Nederland en Amerika gebeurt het vaak. Ik denk dat we op dit moment moeten opkomen voor meer sociaal werk op de scholen”, meent Sanvisie. Hij ziet graag dat er meer zelfbewustzijn wordt gecreëerd op de scholen, zodat jongeren op de juiste manier omgaan met pesterijen. “We kunnen alvast een stappenplan maken omtrent de veiligheid op de scholen”, stelde Sanvisie voor.
Voor Alexander Djoe zou het een goed idee zijn als de onderwijsgevenden additionele trainingen krijgen om met leerlingen om te kunnen gaan. “Zijn onze kinderen veilig op de glo- en vwo-scholen? Ik vind dat we meer aandacht hieraan moeten besteden. Misschien moeten de leerkrachten weer getraind worden, zodat ze niet losgaan wanneer ze boos of gestrest zijn”, vindt Djoe. Het filmen van vechtpartijen op de scholen kan in zijn optiek niet door de beugel. Hij vraagt zich daardoor af of het filmen geen delict met zich meebrengt. “Onze kinderen zijn niet echt veilig op dat gebied.” Kedescha Ansoe deelde mee dat ook de technische scholen onveilig zijn, doordat onbekende personen er een gewoonte van hebben gemaakt om het schoolerf te betreden. “Op LTS 1 en 2 heb ik vaker meegemaakt dat mensen gewoon daar komen zitten om te roken alsof er niets aan de hand is. Er zijn gevallen geweest, waarbij mensen daar naartoe zijn gegaan om met de leerlingen te vechten”, zei Ansoe. Zenani van Throo merkte ook op dat de studenten van Lyco I (Miranda Lyceum) behoefte hebben aan security guards. “Je zit op school om les te volgen en dan heb je van die mensen die komen vechten. Ik denk dat we dit niet lichtjes moeten opnemen als NJP”, beweert Van Throo.
De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind bracht in herinnering dat de recente valse terreurdreigingen wel iets opmerkelijks met zich hebben meegebracht: het inzetten van politieagenten op Lyco I en de universiteit. “Het is me opgevallen dat pas wanneer er een bedreiging is politieagenten worden geplaatst op de desbetreffende locaties. Waarom zijn er plotseling wel genoeg manschappen voor de bewaking? Als de autoriteiten slechts inspelen wanneer er een bedreiging is, wat bereiken we dan daarmee? Waarom kunnen agenten normaliter niet bij de scholen aanwezig zijn om in te kunnen spelen wanneer gevallen van geweld zich voordoen?”, vraagt Gobind zich af. De NJP-voorzitter Kelvin Koniki hield de jeugdvertegenwoordigers voor dat er uit dit debat een onderhoud zal voortvloeien met de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblee (DNA) om de veiligheidsproblematiek op de scholen verder aan te kaarten.

error: Kopiëren mag niet!