DSB sluit jaarrekening 2017 af met nettowinst van SRD 10,1 miljoen

De directie van De Surinaamsche Bank heeft tijdens een Algemene vergadering van Aandeelhouders in de Ballroom van Hotel Torarica verslag gedaan aan haar aandeelhouders over het boekjaar 2017. In deze vergadering is de jaarrekening 2017 vastgesteld. De bank rapporteert een winst na belasting van SRD 10,1 miljoen hetgeen significant beter is dan het resultaat over het voorgaand jaar, toen de bank het jaar afsloot met een fors verlies van SRD 188 miljoen. De solvabiliteitsratio van de bank is sterk verbeterd in 2017.

error: Kopiëren mag niet!