“Er is beleid nodig dat volksvriendelijk is”

“Het zijn harde tijden in ons land en wij zien dat naast de regering, die pakketten verstrekt, ook andere organisaties ertoe overgaan om zich volgens traditionele gewoonten te concentreren op goedkope voedingsvoorziening. Onze visie is erop gericht om de burgers zo onafhankelijk mogelijk te maken en hen uit te rusten met de nodige kansen, vaardigheden en kennis dat ze zelf verantwoordelijke keuzes kunnen maken en inhoud aan hun behoeften kunnen geven”, zegt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho. Op zaterdag heeft de politieke partij Pertjajah Luhur (PL) haar weekendwinkel, waar ze ruim 50 stuks goederen tegen kostprijs zal verkopen, geopend. De goederen variëren van rijst en spijsolie tot sardines, groente en vis. Volgens de partijvoorzitter bestaat de behoefte niet alleen uit betaalbare voeding, maar ook veiligheid, goed onderwijs en goede gezondheidszorg. “Als politieke partij kun je onmogelijk al deze facetten in eigen beheer organiseren. Als partij moet je beleid formuleren dat al deze facetten succesvol aanpakt. Wat nodig is een beleid, dat volksvriendelijk is en zodoende resulteert in ondernemerschap, werkgelegenheid, een gezonde concurrentie in de aanbieding van diensten en goederen en een overheid die faciliteert. Nu als partij richten wij ons op het uitrusten van mensen met kennis en vaardigheden hoe zij nu verandering in hun situatie kunnen brengen (korte termijn verandering) en hoe ze duurzaam en op de lange termijn medeverantwoordelijk kunnen zijn voor beleid dat hun bevrijd van armoede en de ruimte biedt om in volledige vrijheid hun leven vorm te geven.”
De partij gelooft niet in het verslaafd maken van burgers aan pakketten en hen zo in een permanente afhankelijkheidsstatus te manoeuvreren. Natuurlijk moet er acute noodhulp zijn, maar wel op zodanige wijze dat het leidt tot het ontgroeien van de behoefte aan hulp. “De signalen die wij als partij ontvangen richting de verkiezing 2020 zijn dat burgers pinaren en aangenaam verrast zijn met een directe verlichting van een pakket nu, maar dat zij meer dan dat uitkijken naar de oplossingen om hen permanent uit deze afhankelijkheidspositie te halen. Ook wij worden vaker benaderd door burgers met een urgent probleem, zoals aanschaf van schoolkleding of betaling schoolgeld, betaling nutsvoorzieningen en andere urgente noden. Waar mogelijk bieden wij hulp, maar van onze gesprekken met de noodlijdende mens weten wij ook dat pakketten hen niet zullen overtuigen om voor die gevers te stemmen”, is de partijvoorzitter van mening.
DA’91 haar campagne richting 2020 is formeel nog niet van start gegaan, echter krijgt de nieuwe gedachte van de partij Politiek Anders (Politiek Trafassi) steeds meer voet aan de grond. De partij ontvangt dagelijks een aanbod van burgers en groepen om te mogen mee participeren. Vele burgers nemen het initiatief de partij direct te benaderen en de structuren intern en extern te versterken. “Natuurlijk zijn wij nog lang niet tevreden en verbeteren elke dag onze aanpak verder op basis van feedback die wij ontvangen uit de samenleving. Het vertrouwen in de partij vertoont een stijgende lijn, echter zijn wij er nog niet. Elke burger zijn/haar bijdrage is waardevol voor het welslagen”, aldus de DA’91-voorzitter.
NK

error: Kopiëren mag niet!