“Verloren collegejaar als acties langer dan 2 weken duren”

1 Wetenschappers en Universiteitsbestuur Onderhandelen niet meerDe gedachtewisseling tussen de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) en het bestuur van de universiteit (BVU) heeft op 28 juni 2018 geen uitsluitsel opgeleverd. Het bestuur nodigde de wetenschappers uit om te praten. Het BVU blijkt een aantal scenario’s te hebben uitgewerkt met betrekking tot het wensenpakket van de VWPU. De scenario’s zijn opgestuurd naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Lilian Ferrier. Ferrier heeft op haar beurt de scenario’s doorgeleid naar haar collega bij Financiën, Gillmore Hoefdraad. “Er is nergens aangegeven, als men met een of ander percentage in de salariscorrectie akkoord gaat. Wij zijn nog steeds in het ongewisse over wat de status is van het proces waar zij in zitten. De bijeenkomst heeft dus totaal niets opgeleverd”, meent VWPU-voorzitter Dennis Wip.
Een dag voor de bijeenkomst is de minister van Onderwijs aangeschreven, voor het overnemen van de onderhandelingen. De voorzitter van het BVU is ook geïnformeerd over het verlaten van het onderhandelingspad. “Het BVU heeft gevraagd om in dialoog te blijven. Wij blijven echter niet in dialoog omtrent dit onderwerp”, stelt Wip. Er zijn geen afspraken gemaakt met zowel het BVU als het ministerie. VWPU tracht nog het contact met Onderwijs te leggen. Er worden berichten bij de administratie van de minister achtergelaten voor dringende gesprekken. “Dit, om ervoor te zorgen dat de actie van de VWPU niet langer dan 2 weken duurt. Als dat gebeurt, zal het collegejaar een verloren jaar zijn. Er is ons medegedeeld dat de minister ons nog niet kon ontvangen. Wij kijken nog uit naar wat er gebeurt”, vertelt de voorzitter.
Het wensenpakket van de wetenschappers is gericht op dat wat er in het geheel onderwijsveld is toegepast. Er is binnen het onderwijsveld een salariscorrectie toegepast. “Wij wensen het vermijden van nivellering. De gap tussen bepaalde geledingen is drastisch ingedrukt. Het verschil tussen wat iemand op een vwo-school verdient en iemand in de beginschaal op de AdeKUS is verkleind. Wij willen een correctie hebben, zoals er gemiddeld is toegepast in het veld. Men wist al van tevoren dat de AdeKUS ook hiervoor in aanmerking moest komen. Dat moest sinds oktober 2017 al een feit zijn. Tot op dit moment is dat niet gebeurd”, aldus Wip. Inmiddels zijn de leden van de VWPU al meer dan een week in actie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!