NPS-jongeren stellen het zoveelste corruptieschandaal met schoolonderzoeken en examens aan de kaak

Op vrijdag 25 mei werd oppervlakkig via de media vernomen dat er wederom een schoolonderzoek (SO)-werk op het havo is uitgelekt. Het enige wat duidelijk naar voren is gekomen, is dat de politie deze zaak heeft onderzocht en de leerling die hierbij betrokken was, is afgeschreven. Doordat in het politierapport geen details zijn genoemd, tasten de leerlingen nog steeds in het duister wat er precies is gebeurd. Ook de leiding van het ministerie doet geen nadere uitlatingen en denkt dat hiermee de kous is afgedaan. Leerlingen die de dupe zijn geworden van dit onethisch handelen, moesten het schoolonderzoek noodgedwongen opnieuw maken zonder dat er enige details daartoe werden gegeven. Hoe lang kan en zal onze samenleving dit gedrag van corrupte mensen accepteren zonder dat zij hun verdiende straf krijgen?
Nader onderzoek in deze kwestie door burgers uit de samenleving heeft uitgewezen dat het schoolonderzoek Economie is uitgelekt op een der havo-scholen. De studenten werden door de desbetreffende klassevoogden erop geattendeerd dat zij zich moesten voorbereiden om een nieuw opgesteld werk te maken, dat uiteindelijk op 1 juni plaatsvond. Het enige dat de studenten te weten zijn gekomen, is dat vermoedelijk het werk voor een bedrag van US$ 4.000,00 is verkocht aan een vrouwelijke leerling van het havo, bij wie ook het correctiemodel is aangetroffen.
De leerlingen vragen zich af wanneer er een eind zal komen aan de corrupte handelingen van deze individuen en wanneer men uiteindelijk zal overgaan tot bestraffen van deze asocialen. Want het is elk jaar weer raak dat op een of andere manier schoolwerk uitlekt. Enkele benadeelde leerlingen besloten op donderdag 31 mei naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur te gaan. De jongelingen voelden zich in de steek gelaten en wilden niet langer passief blijven, dus was de minister van Onderwijs nog hun enige strohalm. Zij wisten dat deze minister zich voor het belang van het kind zou inzetten, iets dat zij expliciet had aangegeven bij haar intrede. Bij het binnenkomen op het ministerie werd de groep leerlingen direct door de minister ontvangen en niet als gebruikelijk door een subalterne ambtenaar. Dit maakte hen heel blij en enthousiast. Maar hoe groot was de teleurstelling toen bleek dat de minister totaal geen belangstelling had de problemen aan te horen, laat staan een oplossing aan te dragen. De ware aard van de minister was voor hun duidelijk geworden.
Ze wilden over de kwestie met de minister praten en haar vragen om hen wat meer ruimte te geven om zich voor te bereiden op het maken van een nieuw SO, omdat er ook nooit overleg met hen is geweest omtrent het vaststellen van een datum en ook nog dit alles buiten hun schuld om. Bedoelde groep leerlingen is op een minder elegante wijze meegedeeld dat een discussie hierover niet mogelijk was en verder leek het alsof ze het gewoon voor zoete koek moesten aannemen.
Na deze ontgoocheling bleef er voor de benadeelde leerlingen niets over dan zich erbij neer te leggen het schoolonderzoek de volgende dag maar opnieuw te maken. Voor hun is het echter duidelijk geworden dat je in ons Suriname van vandaag nergens met je problemen hoeft te gaan, omdat mensen die je een hand moeten toereiken, er zitten voor hun eigen belang. Als eerder vermeld, is de leerling die betrokken was bij het corruptieschandaal afgeschreven. Maar wat gebeurt er met degene die het werk heeft doen uitlekken? Die gaat volgens de studenten ongestoord verder met de corrupte handelingen!
Maar eens zal dit corruptieschandaal nader worden onderzocht en de daders gegarandeerd worden gestraft. In elk geval blijven de NPS-jongeren en overige structuren zich inzetten voor de rechtvaardige zaak van deze en alle leerlingen in Suriname.
Het recht zal altijd zegevieren.
De jongeren van de Nationale Partij Suriname

error: Kopiëren mag niet!