Conferentie social media moet bewustwording vergroten

1Social Media ConferenceVoor bedrijven en particulieren die hun social mediagebruik willen verbeteren, heeft Ineffable NV de Social Media Conference georganiseerd. “Dit is de tweede keer dat dit evenement wordt gehouden”, zegt Jean-Luc van Charante, directeur van Ineffable. Het doel is om mensen vooral bewuster met de mogelijkheden van social media om te laten gaan. Naast het sociaal maatschappelijk belang zal ook gekeken worden hoe bedrijven en organisaties social media beter kunnen inzetten om gestelde doelen te halen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe men de digitale media gebruikt, en via welke kanalen men naar buiten treedt, omdat niet alle kanalen voor elk doel even effectief zijn, zegt Van Charante. Hij geeft hierbij voorbeelden van o.a. Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Facebook heeft ongeveer 100.000 gebruikers in Suriname. “Twitter heeft een kleinere gebruikersgroep, maar ook hier is het van belang om te weten hoe je jouw doelgroep bereikt en hoe je met die doelgroep omgaat”, legt Van Charante uit.
In deze tweedaagse sessie is er naast aandacht voor de strategische inzet van social media ook informatie over het maken van de inhoud. De organisatie heeft maar liefst 30 sprekers die allen vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan de kennisvergroting in het gebruik van social media.
Dinsdag komen de buitenlandse sprekers aan het woord. In de Royal Ballroom komen dan onder andere aan de orde ‘Social media E-Commerce’ en ‘Your Social Media Career’.

error: Kopiëren mag niet!