Negeren vluchtelingen is gevaarlijk

Op 20 juni is door de VN-organisaties, in het bijzonder de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN Hoge Commissie voor Vluchtelingen (UNHCR), aandacht gevraagd voor het lot van de vele vluchtelingen die landen en zeeen trotseren om geweld, vervolging en armoede te ontkomen. Velen gaan daarbij in gammele en overvolle boten om op zee. Er is door de VN bij het einde van de Eerste Wereldoorlog erkend dat misere en armoede waar dan ook ter wereld, op den duur een bedreiging zal vormen voor het voorspoed dat waar dan ook ter wereld op een andere plek wordt ervaren. Toevallig was de laatste dagen ook in het nieuws het besluit van de USA c.q. president Trump om radicaal en hardhandig op te treden tegen vluchtelingen uit de Midden-Amerikaanse landen. Aan de grens worden ouders gescheiden met kinderen. Kleine kinderen huilen om hun ouders en vertellen huilend dat ze van El Salvador en Guatemala zijn. Ze roepen om hun ouders en huilen in de kooien die door de Amerikaanse autoriteiten zijn opgezet om de kinderen en de ouders tijdelijk op te vangen. De bedoeling was dat de kinderen bij familieleden zullen worden ondergebracht en dat de ouders (meestal Inheemsen uit de Midden-Amerikaanse landen) het land worden uitgekikkerd. De Amerikaanse president heeft een denkniveau en algemene ontwikkeling van een leerling van de lagere school. Diplomatie, stijl en geinformeerde besluiten zijn aan hem niet besteed. De Amerikaanse president is eigenlijk een primitieveling die om op een volwassen niveau te komen, enkele jaren in de schoolbanken moet. Hij heeft een grondige scholing nodig in etiquette en het internationaal recht en mensenrechten. De scheiding en het gehuil van de kinderen die afgedraaid en afgebeeld werden door de media, werkten in op het geweten van een deel van de Amerikanen. Het is zelfs voorgekomen dat ten minste 1 tv-presentatrice een bericht over het lot van de kinderen niet kon voorlezen. Onder druk van de politiek en de maatschappelijke organisaties heeft Trump besloten om het besluit om de ouders en de kinderen te scheiden, terug te draaien. Nu worden ze allemaal tegelijk het land uitgezet. De Amerikaanse president heeft de neiging om neer te kijken op alle landen die niet wit zijn; hij maakt steeds denigrerende opmerkingen en gebruikt typeringen tegen groepen die niet-blank zijn. Hij heeft een aantal ontwikkelingslanden uitgemaakt voor ‘shit-holes’. Hij is van oordeel dat iedereen die illegaal op het grondgebied van de USA is, de wet heeft overtreden en derhalve niet slechts illegaal is, maar voornamelijk ook een crimineel. Deze criminelen, een aanduiding voor voornamelijk plegers van geweld, moeten hardhandig worden aangepakt met hun kinderen. Een aantal Midden-Amerikaanse landen heeft zich onthouden van stemming of de USA duidelijk ondersteund in haar besluit om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israel. De USA zou de tegenstanders van dit besluit – waartoe ook Suriname behoort – treffen met sancties en de landen die haar hebben ondersteund, belonen. Dit is dus de beloning die de USA geeft aan de burgers en de kinderen van de landen die Trump in zijn persoonlijk besluit hebben ondersteund om de zaak van de Zionisten te ondersteunen, tegen de Arabische en voornamelijk moslimbevolking van Palestina. De USA ondersteunt het met speciale amunitie kapot schieten van Palestijnse jongens en meisjes door Israel. Door het Palestijnse volk uit te roeien en te verdrijven en gehandicapt te maken wensen de USA en Israel om het doel van de Zionisten, een staat Israel op het gehele grondgebied van Palestina, tot realiteit te maken. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld in hun land, vervolging van hun gemeenschap of door de corruptie en het wanbeleid van opeenvolgende regeringen door inkomsten van het land voor zichzelf te houden. Ook Suriname kent economische vluchtelingen die nu weer sinds de jaren ’90 weer geen perspectief zien in dit land en wegvluchten naar andere landen. Er zijn vervolgingen in Myanmar, Palestina en Syrie er is oorlog in Jemen. Onder deze omstandigheden neemt de USA, als land met de grootste militaire macht, afstand van het VN-mensenrechtensysteem en naar wordt gezegd van alle verplichtingen voortkomende uit de mensenrechtenverdragen. Trump is bezig deze wereld tot een heel gevaarlijke te maken en deels is dat door zijn constante vijandigheid tegen moslims. Zo bekritiseerde hij onlangs de regeringsleider van Duitsland voor het in gevaar brengen van de Duitse en Europese cultuur en identiteit door vluchtelingen toe te laten tot haar land. Trump is nog niet daar maar hij is op de weg waarop Hitler zich eens bevond. Bij deze dag van de vluchtelingen hopen wij dat Trump zich alsnog laat scholen en dat hij beseft dat hij niet alleen een groot Amerika kan nastreven, precies zoals een groot Duitsland niet kon worden nagestreefd in de Hitler-jaren. De wereldgemeenschap dient voor het bewaren van de wereldvrede zich te bekommeren om de vluchtelingen en de oorzaken van de vluchtelingen wegwerken.

error: Kopiëren mag niet!