Hakrinbank betreurt onjuiste berichtgeving in media

In de media circuleert momenteel een bericht als zou een ex-minister het geld dat hij op zijn rekeningen bij de Hakrinbank aanhield, zou zijn kwijtgeraakt. Dit bericht is geheel onjuist, daar betrokkene, de heer Wolf, geen cliënt of rekeninghouder is van onze bankinstelling. Wel is bij onze bank in behandeling een klacht van een cliënt, mevr. P. Liu, waarbij van haar rekening bedragen zijn gelicht met authentieke documenten die vermoedelijk zijn opgemaakt op basis van onjuiste informatie. Het politieonderzoek naar de instanties en personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan deze strafbare handelingen is in volle gang. De Hakrinbank wacht het resultaat af van dit onderzoek om verdere stappen te ondernemen teneinde deze zaak op een goede manier op te lossen. De suggestie dat gelden van rekeninghouders niet veilig zijn bij de Hakrinbank, is geheel ongegrond. “Onze bank werkt volgens strikte procedures waardoor risico’s goed beheerst worden. Laat U niet van wijs brengen door kwakzalvers met een onfrisse agenda”, aldus de Hakrinbank.

error: Kopiëren mag niet!