Chan Santokhi: ‘Mutaties leiding politiekorps slechts tijdelijke maatregelen’

Chan Santokhi
Chan Santokhi
De mutaties binnen de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie moeten slechts als tijdelijke maatregelen worden gezien. “De minister moet daarmee rekening houden, want het is de president die uiteindelijk de beslissingen neemt over het benoemen van hoge officieren, waaronder ook de benoeming en ontheffing van een waarnemend korpschef. Dit moet hij goed door communiceren met de president, zodat de resoluties kunnen uitgaan. Tegelijkertijd moet hij dat ook intern communiceren met het korpspersoneel”, zegt gewezen Justitieminister, ex-politiecommissaris en fractieleider van de VHP in De Nationale Assemblee, Chan Santokhi, aan Dagblad Suriname. Binnen het KPS is vorige week een driekoppige leiding geïnstalleerd. Hoofdinspecteur Roberto Prade is de nieuwe waarnemend korpschef. Commissaris Guno Roosenhoff is geplaatst als plaatsvervangend korpschef en directeur Operaties, terwijl commissaris Alimoedien Nasrullah directeur Beleidsvoorbereiding en Bedrijfsvoering is. Er zullen op kort termijn meer mutaties plaatsvinden. Santokhi hoopt dat deze mutaties ertoe leiden dat de fouten die de minister geconstateerd heeft, daadwerkelijk hersteld worden. “Als dat niet gebeurt, dan mag je zoveel mensen vervangen maar je gaat dezelfde situatie weer krijgen”, aldus de politicus.
Chin kan wel in beroep gaan bij president
Politiecommissaris Antonio Chin heeft op 12 juni onder protest zijn functie als waarnemend korpschef overgedragen aan Prade. Chin stoort zich met name aan de wijze waarop hij is bedankt en heeft een aantekening gemaakt in het protocol van overdracht, waarin hij stelt dat hij dit onder protest doet en onder behoud van al zijn rechten. Santokhi zegt dat Chin altijd de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan bij president Desi Bouterse, maar wel rekening moet houden met bepaalde feiten. “Het ontlasten van Chin uit zijn functie is een beslissing van de minister die ook deel is van de regering. Daarnaast nam hij slechts waar in de functie van korpschef. Je kunt dus altijd mensen terugbrengen in hun oude positie door die waarneming weer in te trekken en een andere persoon met de waarneming te belasten. Daarvoor moet er goed overleg zijn”, stelt de VHP-leider.
Waarneming in functie van korpschef kan voor gezagsonduidelijkheden zorgen
Volgens de politicus zorgen waarnemingen soms ervoor dat er gezagsonduidelijkheden binnen het korps ontstaan. “Twee zaken spelen een rol binnen het KPS: ‘rang en functie’. Je kan commissaris of hoofdinspecteur zijn en belast zijn met de waarneming. Maar als je hoofdinspecteur bent en belast wordt met de waarneming, dan is de waarneming jou functie en hoofdinspecteur jouw rang. Binnen het korps kunnen er ook andere mensen zijn die de rang van commissaris hebben, waardoor je soms gezagsonduidelijkheden zou kunnen krijgen”, aldus de politicus. Prade heeft de rang van hoofdinspecteur. Santokhi hoopt daarom dat er haast wordt gezet achter de benoeming van een definitieve korpschef. Indien Getrouw van plan is om Prade duurzaam in de rol van korpschef te handhaven, dan zal hij volgens Santokhi op zo kort mogelijk termijn deze functionaris moeten benoemen. Indien Prade een jaar lang aaneensluitend in deze functie waarneemt, maakt hij op grond van de Personeelswet aanspraak op de benoeming tot definitieve korpschef. “Het hoeft echter niet zo lang te duren, want de regering mag eerder benoemen”, stelt Santokhi.
Juspol-minister moet te allen tijde geïnformeerd worden over belangrijke issues
Indien Getrouw inderdaad vindt dat hij bij belangrijke politieactiviteiten buiten spel is gezet door handelingen van de korpsleiding, dan heeft de bewindsman volgens de VHP’er wel correct gehandeld door de waarneming door Chin weer in te trekken. “De minister heeft de algemene leiding over het politieapparaat en moet te allen tijde geïnformeerd worden over belangrijke issues, omdat de minister aanspreekpunt is voor het publiek, media, parlement en de regering. Hij moet op tijd de informatie geven en op basis daarvan ook beslissingen nemen. Daarnaast moet de bewindsman ervoor zorgen dat er goede communicatiekanalen zijn naar alle structuren van Justitie en Politie. Alleen moet hij rekening houden dat het een tijdelijke maatregel is”, aldus de VHP’er.
Faisel Rasoelbaks

error: Kopiëren mag niet!