Ex-officier van justitie en BBS'er veroordeeld

Ryan Autar, ex-officier van justitie, is woensdag veroordeeld wegens knevelarij. Kantonrechter Cynthia Valstein heeft Autar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar. Ook is hij voor 5 jaren uit zijn ambt gezet. Volgens de rechter is Autar door de overheid reeds ontslagen. Dit vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie.
In deze strafzaak heeft het Openbaar Ministerie op 21 juni zijn strafvoorstel gepresenteerd. Het OM achtte 4 feiten tegen Autar wettig en overtuigend bewezen. Hij heeft 4 personen benadeeld. Zij achtte een straf van 24 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar passend en geboden. De raadslieden van de verdachte, Irvin Kanhai en Robby Denz, hebben zowel formeel als materieel hun verweer aangevoerd. Volgens de raadslieden is er sprake geweest van infiltratie. De aanhouding van de verdachte Autar is naar de mening van de raadslieden onrechtmatig geschied. Er is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs, met name het ter terechtzitting produceren van beeld- en geluidsmateriaal. Bovendien zijn alle whatsappberichten geproduceerd uit de telefoon van de medeverdachte Amit Ramdas, die een BBS’er is. De mobiele telefoon van Autar kon niet worden ‘geopend’, omdat die voorzien is van een code. De verdachte Autar ontkent de berichten naar Ramdas te hebben verzonden.
Het materieel verweer van de raadslieden hield in dat de benadeelden de verdachte Autar niet kennen. Zij hebben integendeel Ramdas herkend. Volgens de raadslieden is bij medeplegen dubbel opzet verreist, met name ook de samenwerking op de uitvoering van het delict. De verdachte Autar verklaarde dat hij niet wist dat in de enveloppe USD 5.000 was geplaatst. Volgens Autar dacht hij dat het om SRD 900 ging. Echter had hij teruggave gevraagd van de bij hem in beslag genomen USD 5.000. Hierop concludeerde de kantonrechter dat de verdachte zijn eigen verklaring tegenspreekt. De verdachte Autar is op 25 november uit zijn functie ontheven.
Het OM heeft al deze verweren van de raadslieden verworpen. Volgens het OM moet een fiat tot teruggave niet door de officier van justitie te worden gegeven, maar via de administratie van het Parket. Volgens de vervolging heeft hij als tegenprestatie gelden geëist van de benadeelden van wie de rijbewijzen ingevorderd waren.
Volgens de rechter is in casu geen sprake van infiltratie. Zij heeft al die verweren van de raadslieden verworpen en de verdachte Autar conform de eis veroordeeld. De rechter heeft bij de uitspraak ook meegenomen dat de in beslag genomen USD 5000 verbeurd wordt verklaard.
De verdachte Ramdas is conform de eis veroordeeld, namelijk 12 maanden, waarvan 11 maanden voorwaardelijk met aftrek, een een proeftijd van 3 jaar. Hij wordt voor 2 jaar uit zijn ambt gezet. De rechter achtte alle 4 feiten wettig en overtuigend bewezen. Als bewijs hanteerde zij de verklaring van de verdachte zelf en de benadeelden. De verdachte Ramdas heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek. Ook het beeld- en geluidsmateriaal werden als bewijs meegenomen. De verdachte Autar heeft zijn medeverdachte Ramdas als tussenpersoon ingezet om de rijbewijzen te verstrekken. De rechter hield bij het opleggen van de straf rekening met de proceshouding van Ramdas. In gesprek met Dagblad Suriname zegt Ramdas dat hij vanaf vandaag weer gerust kan slapen. De rechter merkte op dat hij heel veel respect heeft voor zijn meerdere. Zelfs op de zitting noemde hij zijn medeverdachte Autar steeds ‘meester’. “Het respect dat u heeft, mag nooit zo ver gaan dat u zaken met uw meerdere gaat doen die niet correct zijn.” “Al die 3 jaren heb ik met stress geleefd. Ik heb mijn les hieruit geleerd en ik zal nooit meer in de fout gaan. De rechter heeft mij ook uitgelegd dat ik niet meer klakkeloos opdrachten van een meerdere moet uitvoeren, vooral wanneer zij in de fout gaan.”
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!