SLM wederom opgeroepen om vergiffenis te vragen aan nabestaanden

Frontfoto 2
SLM wederom oproepen om vergiffenis te vragen van nabestaanden 1
SLM wederom oproepen om vergiffenis te vragen van nabestaanden 2
SLM wederom oproepen om vergiffenis te vragen van nabestaanden 3Het neerstorten van de Antony Nesty op 7 juni 1989 markeert een vliegramp die plaatsvond in Suriname. Een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stortte neer nabij Zanderij, tijdens de landing bij mist. Jaarlijks wordt deze dag en de slachtoffers van de ramp herdacht middels een bloemlegging bij het monument van de vliegramp op de begraafplaats Rusthof aan de Jagernath Lachmonstraat. Roy de Miranda, voorzitter Mondiaal Kleurrijk Voetbal, vindt de betrokkenheid van bestuursleden heel belangrijk, gelet op ontwikkelingen die Suriname in de toekomst te wachten staat. Vandaar dat hij even stilstond rond de afwezigheid van enkele bestuurlijke figuren, zoals de president, de minister van Onderwijs, de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie en in het bijzonder de directeur van de SLM. De voorzitter zegt het geen toevalligheid te vinden dat al 2 jaren achter elkaar vliegrampen zich voordoen met grote aantallen slachtoffers. Het zijn volgens hem signalen dat men zich moet berusten in datgeen waarop men geen invloed heeft. “We zullen er alles aan moeten doen om te voorkomen en dat wij geen nieuwe 7 juni 1989 tegemoet gaan.” Het is in die geest dat de stichting jaarlijks weer een oproep doet aan de SLM. Het is niet om lelijk te doen, zegt hij, maar hij doet dit met het oog op de nabestaanden. “Ik roep de SLM op vergiffenis te vragen aan alle nabestaanden van de vliegramp, omdat het komt door menselijk falen dat deze 176 levens te betreuren waren. De SLM moet gewoon de moed en de durf hebben om te zeggen dat zij iets verkeerd hebben gedaan en daarvoor vergiffenis vragen voor datgene dat zij niet goed hebben afgehandeld”, zegt De Miranda.
Dodenrijk mag niet in de vergetelheid raken
De voorzitter gaf aan dat de vliegramp elk jaar, al 29 jaar lang, herdacht wordt omdat het dodenrijk niet in de vergetelheid mag raken. “De mensen hebben geleefd en ze zijn ongevraagd dood gegaan en wij kunnen ze nooit vergeten. Wij zijn spiritueel verplicht deze dag te herdenken om deze zielen te blijven begeleiden in hun rust en om hen die eer te geven die hen toekomt”, zegt De Miranda. Ook zijn er volgens hem teveel bladzijden in het vliegrampboek, die niet helemaal zijn uitgelezen. “Wij hebben samen met de genoemde actoren de taak om het boek te completeren, zodat een ieder weet wat de nabestaanden allemaal hebben doorstaan na de ramp.” De voorzitter gaf op het laatst na de formele toespraken en ceremonie aan dat de stichting overigens nog wachtende is op een reactie van de president ten aanzien van het verzoek deze dag (7 juni) uit te roepen tot een dag van nationale rouw.
NK

error: Kopiëren mag niet!